→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування

Модуль 1. Теоретичні аспекти е-урядування

 

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Однією з основних умов ефективності влади, належного урядування є якісне надання послуг її органами. Технології е-урядування здатні забезпечити цю якість шляхом оптимізації чи спрощення порядку і процедури їх надання. Звідси – е-урядування – технологія ефективності влади.

Узагальнюючи усі визначення, е-урядування – це технологія організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з органами влади.

У цьому модулі описуються сутність, значення і завдання е-урядування, його переваги для громадян, влади та бізнесу, позитивний досвід окремих зарубіжних країн, які успішно застосують технології е-урядування у публічній адміністрації, міжнародні стандарти та нормативно-правові, економічні, організаційні та кадрові передумови впровадження технологій е-урядування в Україні тощо.

В даному модулі розглядаються такі теми:

  Тема 1. Інформаційне суспільство та е-урядування

  Тема 2. Е-урядування: поняття, сутність, актуальність і мотивація впровадження

  Тема 3. Взаємодія: G2C, G2B, G2G

  Тема 4. Е-демократія

  Тема 5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

  Тема 6. Нормативно-правові, технологічно-технічні, організаційні та кадрові передумови впровадження технологій е-урядування

  Тема 7. Етапи та основні проблеми впровадження технологій е-урядування у діяльність публічної адміністрації в Україні

Тема 1. Інформаційне суспільство та е-урядування

 
Ідея інформаційного суспільства (ІС) як характеристики сучасності виникла на початку 60-х років ХХ століття. Автор цього поняття невідомий, деякі науковці у своїх працях вживали його майже одночасно. Так, у США вперше дане поняття було вжите і проаналізоване вченим Ф.Махлупом. В інших джерелах автором поняття ІС називають японського вченого, професора Токійського технологічного інституту Ю.Хаяші.

Тема 2. Е-урядування: поняття, сутність, актуальність і мотивація впровадження

 
В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, формування інформаційного суспільства як у світі, так і в Україні, сьогодні поняття «е-урядування» уже не є цілком новим і невідомим, як це було кілька років тому. Проте, в Україні далеко не всі і не до кінця усвідомлюють сутність цього поняття, зводячи його лише до мережевої інфраструктури органів влади.

Тема 3. Взаємодія: G2C, G2B, G2G

 
Е-урядування повинно вдосконалити взаємодію (взаємовідносини) між органами влади, бізнес-структурами та громадянами у таких основних сферах: якість життя громадян – сегмент “уряд для громадянина” (G2C); економічний розвиток – сегмент “уряд для бізнесу” (G2B); ефективність роботи управлінського апарату – сегмент “уряд для уряду” (G2G)

Тема 4. Е-демократія

 
Впровадження технологій е-урядування приведе до корінного переосмислення ролі і функцій органів влади. Громадяни опиняться “за кермом”, а послуги і інформація для населення будуть надаватися тоді, там і таким чином, як воно цього захоче. Завдяки простій взаємодії з органами влади і доступу до публічної інформації, офіційних документів і рішень органів влади, громадяни будуть краще поінформовані і з більшим бажанням братимуть участь у процесі вирішення державних справ.

Тема 5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

 
Говорячи про міжнародні стандарти е-урядування, хотілося б звернути увагу на ті міжнародні документи, які містять рекомендації, вимоги для держав-учасниць, що мають намір будувати чи розвивати у себе ефективне інформаційне суспільство.Якщо звернутися до досвіду зарубіжних держав, де технології е-урядування вже давно успішно функціонують, то там використання Інтернету органами публічної адміністрації розглядається як одна з можливостей підвищити ефективність державної влади в цілому.

Тема 6. Нормативно-правові, технологічно-технічні, організаційні та кадрові передумови впровадження технологій е-урядування

 
Концепція Національної програми інформатизації (Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації» від 4.02.1998 р): «інформаційно-телекомунікаційна система органів державної влади створить умови для надання широкого спектра інформаційних послуг населенню, державним і комерційним організаціям, зарубіжним користувачам».

Тема 7. Етапи та основні проблеми впровадження технологій е-урядування у діяльність публічної адміністрації в Україні

 
Для того, щоб визначити завдання е-урядування, необхідно усвідомлювати, що впровадження цих технологій у діяльність публічної адміністрації – це, насправді, складний процес, обумовлений певними факторами: вертикальною структурою адміністрації, недостатнім розумінням реального стану речей з боку службовців, недостатнім рівнем поінформованості про переваги е-урядування, невизначеністю правового регулювання доступу до публічної інформації тощо.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом