→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Тематика сайту Веб-розробка

RIA

RIA, Rich internet applications - розвинені веб-застосунки

Контент даного розділу

Adobe Flex — технологія швидкої розробки RIA

 Flash  Flex  RIA
Adobe Flex — технологія для легкого і дуже швидкого створення RIA, Rich (от уже справді rich) Internet Applications. на описі інтерфейсу програми (і не тільки: обробників подій, зв'язку джерел даних з об'єктами і т.п.) за допомогою діалекту XML - MXML

Для написання Flex-застосунків використовується MXML і ActionScript.

 Flash  Flex  RIA
MXML – це мова розмітки XML, яка використовується для опису і налаштування компонентів інтерфейсу користувача. Можна також використовувати MXML для декларативного визначення невізуальних аспектів застосунку, таких як доступ до джерел даних на сервері та прив’язка даних між компонентами інтерфейсу користувача і джерелами даних на сервері.

Джерела даних (Data providers)

 Flash  Flex  RIA
Елементи керування джерел даних Flex використовують унікальний ідентифікатор (UID) для відстеження елементів даних. Flex може автоматично створювати та керувати UID’ами. Однак існують обставини, коли необхідно надати свою властивість uid шляхом реалізації інтерфейсу IUID, та обставини, за яких подача власної властивості uid покращує ефективність обробки даних.

Використання компонентів HTTPService

 Flash  Flex  RIA
Можна використовувати компонент HTTPService з будь-якою технологією, що використовується на стороні сервера, включаючи сторінки PHP, ColdFusion, JavaServer Pages (JSPs), Java servlets, Ruby on Rails і сторінки Microsoft ASP.

Прив’язка даних (Data binding)

 Flash  Flex  RIA
Прив’язка даних (Data binding) дозволяє передавати дані між об’єктами на стороні клієнта в Adobe® Flex®. Прив’язка автоматично копіює значення властивості об’єкту джерела у властивість об’єкту адресату. Це відбувається, коли властивість джерела змінюється.

Використання E4X у прив’язці даних

 Flash  Flex  RIA
Представлення прив’язки даних у фігурних дужках або за допомогою тегу може містити ECMAScript для XML (E4X)-представлення, коли джерелом прив’язки є придатна до прив’язки властивість типу XML. Не можна використовувати E4X при визначенні прив'язки даних за допомогою BindingUtils.bindProperty() або методу BindingUtils.bindSetter().

Ієрархічні об'єкти даних

 Flash  Flex  RIA
Ієрархічні об'єкти даних використовуються з елементами контролю, які відображають вкладену ієрархію вузлів і підвузлів, таку, як гілки дерева і листки, а також підменю меню і елементи.

Елемент керування DataGrid

 Flash  Flex  RIA
Елемент керування DataGrid — це список, який може відображати більше однієї колонки даних. Це відформатована таблиця даних, яка дозволяє задати комірки таблиці, які можна редагувати, а також це основа для багатьох керованих даними застосунків.

Про представлення даних

 Flash  Flex  RIA
Adobe® Flex® надає наступний набір можливостей для представлення даних в за стосунку: прив’язка даних, контроль даних, форматування. Ці можливості працюють у поєднанні з Adobe® LiveCycle™ Data Services ES і властивостями Vega для роботи з віддаленими даними.

Опис моделі даних (Defining a data model)

 Flash  Flex  RIA
Модель даних можна визначити в тезі MXML, в функції ActionScript або в класі ActionScript. Загалом, потрібно використовувати моделі на основі MXML для простих структур даних, а ActionScript — для більш складних структур і бізнес–логіки (бізнес–логіка — це програмний код, який реализує функціональність застосунку) на стороні клієнта.

Прості компоненти MXML

 Flash  Flex  RIA
Застосунки Adobe ® Flex ® зазвичай складаються з кількох файлів MXML та ActionScript, і кожен MXML-файл є окремим компонентом MXML. MXML-компоненти дозволяють інкапсулювати функціональність в багаторазово використовуваному компоненті, розширити існуючі компоненти Flex шляхом додавання їм нової функціональності, а також посилатися на MXML-компонент за допомогою тегу MXML.

Технологія Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight — це розширення до веб-оглядачів, яке дозволяє відображати на сторінці анімацію, векторну графіку, а також програвати звук та відео, що є характерною рисою RIA (англ. Rich Internet Application — багатих інтернет застосунків)

Вступ в Silverlight

Дмитро Хохлов, Олександр Пономаренко, Ірина Скорська
Перш ніж починати вивчати одну з технологій. NET, дуже важливо розібратися в тому, як же працює платформа .NET. Її ключовим аспектом є загальномовне виконуюче середовище (CLR).

XAML - мова розмітки інтерфейсу Sіlverlіght додатків

Дмитро Хохлов, Олександр Пономаренко, Ірина Скорська
Розширювана мова розмітки додатків (Extensіble Applіcatіon Markup Language, XAML) - це ядро додатка Sіlverlіght. Він використовується для визначення графічних ресурсів, взаємодій, анімацій і тимчасових шкал. XAML ґрунтується на розширюваній мові розмітки (Extensіble Markup Language, XML), тому все описується в текстовому форматі з використанням атрибутів для оголошення властивостей, методів і подій.

Зв'язування даних в Sіlverlіght (Databіndіng)

Дмитро Хохлов, Олександр Пономаренко, Ірина Скорська
Зв'язування - дуже потужний механізм для створення з'єднання між графічним інтерфейсом і джерелом даних. Ця проста техніка може бути використана для створення поділу між графічним інтерфейсом і його даними. Незалежно від причин, можна створювати зв'язування даних у додатку за допомогою створення об'єкта клас Bіndіng.

Взаємодія Sіlverlіght додатка із сервером

Дмитро Хохлов, Олександр Пономаренко, Ірина Скорська
Щоб реалізувати базову можливість взаємодії по протоколу HTTP для одержання даних через Веб, клас Webclіent підходить ідеально. Він простий у використанні, простий в ініціалізації й забезпечує гарну продуктивність. Він також підтримує основні операції із заголовками у випадках, якщо потрібен доступ до Http- Заголовкам, наприклад, при використанні Http- Форм.

Редагування серверних даних

Дмитро Хохлов, Олександр Пономаренко, Ірина Скорська
Основним аспектом будь-якого бізнес-додатка й багатьох інших додатків є можливість відображення інформації з бази даних у користувацький інтерфейс. Підключення здійснюється за допомогою сутностей Entіty. У якості проміжного транспортного шару можна використовувати класи служб RІA, або класи Wіndows Communіcatіon Foundatіon.

Робота з Datagrіd і сценарій Master-Detaіl

Дмитро Хохлов, Олександр Пономаренко, Ірина Скорська
Додаток, який ми побудуємо, оснований на простій базі даних, яка зберігає завдання й супутню інформацію. Для виконання всього що тут написане необхідно встановити Sіlverlіght 4 Tools, які встановлять WCF RІA Servіces.

AJAX — технологія асинхронного оновлення Веб-сторінок

В последнее время термин AJAX получил широкое распространение. По сути, это необычное название технологии, которая уже давно существует. Однако за последний год JavaScript в стиле AJAX стал очень популярным у многих разработчиков, и мы начинаем видеть, как с его помощью стали создавать различные интересные вещи. Google Maps и GMail являются двумя наиболее широко известными приложениями AJAX, но в последнее время и другие компании по всему миру начали использовать ее на своих сайтах.

Формати відповіді сервера в Ajax. Розробка Ajax-фреймворку

З метою спрощення роботи з Ajax слід розробити бібліотеку (JavaScript-PHP), з метою реалізації прозорого використання асинхронних звернень до сервера. XMLHttpRequest може приймати відповідь у двох форматах – як простий текст і як XML. Для цього використовуються відповідні властивості об’єкта

Технологія Ajax і сайти в концепції Web 2.0

AJAX(Asynchronous JavaScript And XML) — підхід до побудови користувацьких інтерфейсів веб-застосунків, де веб-сторінка не перезавантажується, а у фоновому режимі відправляє запити на сервер і довантажує необхідні користувачу дані

Підбірка матеріалів по використанню AJAX

Ajax (от англ. Asynchronous JavaScript and XML — «асинхронный JavaScript и XML»; по-английски произносится [эджэ́кс], по-русски чаще говорят [ая́кс]) — это подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений.

Блеск и нищета Ajax

Критический взгляд на технологию Ajax. О том, где и как Ajax применять не стоит...

Конвертація кодування UTF-8 у Windows-1251 (CP1251) у PHP 4 з підтримкою українських символів

PHP-скрипт конвертує UTF-8 у Windows-1251 (CP1251) з підтримкою українських символів. Скрипт працює і у 4-й версії PHP.

Ключові поняття цієї теми[Приховати / показати]

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом