→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Тематика сайту Веб-розробка

JavaScript

Мова програмування JavaScript

Контент даного розділу

Мова програмування JavaScript

JavaScript — назва реалізації стандарта мови програмування ECMAScript компанії Netscape, базується на принципах прототипно-орієнтованого програмування. Найпоширеніше і найвідоміше застосування мови — написання сценаріїв для веб-сторінок, але, також, використовується для впровадження сценаріїв керування об'єктами вбудованими в інші програми.

Вступ до JavaScript

JavaScript - новый язык для составления скриптов, разработанный фирмой Netscape. С помощью JavaScript Вы можете легко создавать интерактивные Web-страницы. В данном руководстве Вы увидите, что можно сделать с помощью JavaScript, и даже более того - увидите, как это сделано.

DOM — робота з тегами HTML в JavaScript

DOM (Document Object Model) - иерархическая модель документа. Вложенным HTML-теги соответствуют вложенные узлы дерева.

Події і їх обробка в JavaScript

В JavaScript, как и других объектно ориентированных языках, определен ряд событий, связанных с элементами документа. Обработчики дают возможность организовать реакцию на возникновение событий.

Створення об'єктів у JavaScript

JavaScript предоставляет разработчикам возможность создавать объекты и работать с ними. Для этого существуют следующие приёмы: Оператор new, Литеральная нотация, Конструкторы объектов, Ассоциативные массивы.

Створення класів в JavaScript

Не вдаючись в деталі і альтернативи, подаємо "правильний" і зручний спосіб створення класів. Натомість, не обговорюємо механізми наслідування і прототипи.

Використання таймеру в JavaScript

На самом фундаментальном уровне чрезвычайно важно представлять, как работают таймеры в JavaScript. Очень часто работа таймеров кажется противоречащей интуиции в силу того, что все они запущены внутри одного потока. Но давайте начнем с характеристики трех основных функций, которые мы используем, чтобы создавать и управлять нашими таймерами.

Робота з textarea в Javascript

Одним з ключових елементів сайту є організація взаємодії з користувачем, яка може організовуватись через можливості коментування і форуми. Щоб надати користувачу додаткові можливості форматування тексту свого повідомлення за допомогою тегів HTML або BB, необхідно задіяти динамічну вставку тексту у відповідне місце поля textarea.

AJAX — технологія асинхронного оновлення Веб-сторінок

В последнее время термин AJAX получил широкое распространение. По сути, это необычное название технологии, которая уже давно существует. Однако за последний год JavaScript в стиле AJAX стал очень популярным у многих разработчиков, и мы начинаем видеть, как с его помощью стали создавать различные интересные вещи. Google Maps и GMail являются двумя наиболее широко известными приложениями AJAX, но в последнее время и другие компании по всему миру начали использовать ее на своих сайтах.

Формати відповіді сервера в Ajax. Розробка Ajax-фреймворку

З метою спрощення роботи з Ajax слід розробити бібліотеку (JavaScript-PHP), з метою реалізації прозорого використання асинхронних звернень до сервера. XMLHttpRequest може приймати відповідь у двох форматах – як простий текст і як XML. Для цього використовуються відповідні властивості об’єкта

Технологія Ajax і сайти в концепції Web 2.0

AJAX(Asynchronous JavaScript And XML) — підхід до побудови користувацьких інтерфейсів веб-застосунків, де веб-сторінка не перезавантажується, а у фоновому режимі відправляє запити на сервер і довантажує необхідні користувачу дані

Підбірка матеріалів по використанню AJAX

Ajax (от англ. Asynchronous JavaScript and XML — «асинхронный JavaScript и XML»; по-английски произносится [эджэ́кс], по-русски чаще говорят [ая́кс]) — это подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений.

Блеск и нищета Ajax

Критический взгляд на технологию Ajax. О том, где и как Ajax применять не стоит...

Конвертація кодування UTF-8 у Windows-1251 (CP1251) у PHP 4 з підтримкою українських символів

PHP-скрипт конвертує UTF-8 у Windows-1251 (CP1251) з підтримкою українських символів. Скрипт працює і у 4-й версії PHP.

Ключові поняття цієї теми[Приховати / показати]

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом