→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Теоретичні аспекти е-урядування

Тема 7. Етапи та основні проблеми впровадження технологій е-урядування у діяльність публічної адміністрації в Україні

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Рекомендована література: № 11, 33, 37

Питання для розгляду

1. Завдання та етапи впровадження технологій е-урядування в Україні

Для того, щоб визначити завдання е-урядування, необхідно усвідомлювати, що впровадження цих технологій у діяльність публічної адміністрації – це, насправді, складний процес, обумовлений певними факторами: вертикальною структурою адміністрації, недостатнім розумінням реального стану речей з боку службовців, недостатнім рівнем поінформованості про переваги е-урядування, невизначеністю правового регулювання доступу до публічної інформації тощо.

Уже згадувалося (тема 2), відповідно до практики застосування технологій е-урядування у зарубіжних країнах, можна виділити п’ять етапів його впровадження.

На першому етапі створюються веб-сторінки різних міністерств, комітетів, які містять інформацію про їхню місію і напрями діяльності. Веб-сторінки органів влади, як правило, не підтримуються централізовано і не об’єднуються в єдиний портал. На цьому етапі органи влади використовують мережу для розміщення інформації про себе для зручності громадян і ділових партнерів. Це – веб-сторінки, що передбачають односторонній зв'язок.

На другому етапі з’являються перші елементи інтерактивності (наприклад, можливість ставити запитання і отримувати відповіді через електронну пошту); можна отримувати зразки деяких довідок і бланків. Відбувається постійне оновлення новин про діяльність органів влади. Фактично на цьому етапі веб-сторінки органів влади стають інструментами для двостороннього спілкування, що дозволяє особам повідомляти нову інформацію про себе, наприклад, про зміну адреси (замість того, щоб дзвонити або надсилати повідомлення про це).

Третій етап передбачає реальну інтерактивність – можливість здійснювати деякі операції в он-лайновому режимі. Наприклад, сплату штрафів, замовлення паспортів, продовження дії деяких ліцензій і патентів. Така форма е-урядування, що полягає не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, передбачає створення спеціальних веб-сторінок для підтримки цих послуг, і не тільки для центральних, але й для місцевих органів.

Четвертий етап – створення об’єднаних порталів міністерств, комітетів, служб тощо, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для чого раніше необхідно було звертатися безпосередньо у даний орган влади. Через регіональні портали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація іноземних документів і т. д. З’являються регіональні портали, які поєднують у собі як весь спектр державних послуг, так і послуги недержавного сектору – підключаються системи електронної комерції, інтернет-банкінгу тощо.

На п???ятому етапі відбувається створення електронної системи публічної адміністрації на основі єдиних стандартів, а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх послуг – і для громадян, і для бізнесу. Цей етап передбачає наявність порталу, що інтегрує весь комплекс адміністративних послуг і забезпечує доступ до них, виходячи з потреб і функціональних аспектів, а не з існуючої структури департаментів чи інших відомств. Просте ім'я для входу в систему і пароль дозволять користувачу спілкуватися з будь-яким підрозділом уряду. У багатьох іноземних урядах уже є плани створення таких порталів, однак у даний час лише два подібних сайти мають рівень вище місцевого: MAXІ, створений в австралійському штаті Вікторія, і eCіtіzen Centre, створений у Сінгапурі1 .

З метою впровадження та функціонування е-урядування в Україні нам необхідно послідовно вирішити чотири завдання:

1. Організація електронного документообігу в органах державної влади і органах місцевого самоврядування.

Це завдання передбачає досягнення таких результатів щодо технологічно-технічного, правового, кадрового, економічного забезпечення, про що йшлося раніше.


1Правительство и Интернет // Эксперт, 2000 .http://www.expert.ru/econom/gover.shtml

2. Інформування громадян про діяльність органів влади через ІКТ.

Дане завдання передбачає наявність веб-сторінок у кожного органу влади, де повинна міститися уся необхідна інформація, що ілюструє призначення, компетенцію того чи іншого органу, а також створення урядового веб-порталу, призначеного для інтеграції веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян. Кабінет Міністрів України Постановою від 4.01.2002 р. № 32 затвердив Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також зобов’язав оприлюднювати через Інтернет органами виконавчої влади інформацію (зміст та обсяг) про свою діяльність. На сьогодні майже усі органи державної влади мають свої власні веб-сторінки. Це, в основному, стосується центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради України та ін. Проте, на сьогодні, існують проблеми не стільки в наявності сайтів, скільки в якості інформації, яка на них розміщена. Позитивним кроком на шляху організації електронного документообігу, а також забезпечення інформування громадян, є створення і функціонування веб-порталу органів виконавчої влади (http://www.kmu.gov.ua/), призначеного для інтеграції веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян (уведений в дію в листопаді 2002 року). Проте, на сьогодні основною метою функціонування цього порталу є усього лише можливість пошуку певної інформації, документів чи їхніх зразків.


2Постанова Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” за № 3 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

3. Забезпечення можливості звернення громадян до органів влади через ІКТ.

Щоб ця система ефективно діяла, необхідно створити таке програмне забезпечення, яке б дозволяло прослідкувати рух звернення з моменту його надходження до моменту його виконання; визначення типу (переліку) звернень, які підпадають чи не підпадають під такі, що потребують чи не потребують розгляду і виконання (є чи не є юридично значимі). До того ж необхідно внести зміни до Закону України “Про звернення громадян” у частині регламентації процедури звернення громадян через Інтернет (порядок подачі такого звернення, строки розгляду тощо).

4. Надання адміністративних послуг через ІКТ.

Це означає, що громадянин, заповнивши певну анкету (реєстраційну картку, бланк заяви) безпосередньо на сайті певного органу, або заповнивши анкету в електронній формі і надіславши її електронною поштою у відповідний орган влади, може отримати ту чи іншу адміністративну послугу, наприклад, зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності. Це завдання включає розроблення та прийняття нормативно-правових актів, які би регламентували процедуру надання адміністративних послуг через Інтернет; програмне забезпечення здійснення контролю за наданням адміністративних послуг з боку вищих органів влади щодо підпорядкованих їм органів. Надання адміністративних послуг органами державної влади і органами місцевого самоврядування через ІКТ зробить “спілкування” особи з державою прозорим і більш ефективним.

Для досягнення успіху у запровадженні е-урядування у нашій державі, потрібно виконати ще багато завдань, пройти чимало етапів, адже Україна находиться тільки на першому етапі, який також вимагає підвищення якості. Поряд з тим, не можна не помітити, що з кожним днем ситуація змінюється на краще, нехай не так швидко, а поступово. Потрібно пам’ятати, що для виконання вказаних завдань визначальною є роль і функції держави в особі її органів, які повинні керуватися високою мотивацією для втілення цих процесів у життя. Для цього службовці, перш за все, повинні усвідомлювати потребу у цьому, розуміти істотні переваги е-урядування. І уже тут первинними є популяризація ідеї е-урядування, навчання службовців цих технологій, а також їх переваг. А це вже наполеглива праця, функції громадського сектору і бізнесу.

2. Основні проблеми впровадження технологій е-урядування в Україні

Виходячи з описаних у попередньому питанні етапах впровадження е-урядування, Україна перебуває на етапі інформування (і то, далеко не на належному рівні) органами влади про свою діяльність. Лише в деяких органах влади застосовують певні елементи електронного документообігу (Державна податкова адміністрація, Пенсійний фонд, Міністерство внутрішніх справ, Держкомстат, Ліцензійна палата, Торговельно-промислова палата, Держкомпідприємництва, Держстандарт, Державна митна служба). Виникає одразу запитання: а що не вистачає Україні для повноваго функціонування електронного урядування і що на сьогодні у цій сфері вже досягнуто.

Першою і основною проблемою є відсутність мотивації, політичної волі (волі відповідних органів влади) у цій сфері, що передбачало б взяття відповідальності за її реалізацію.

По-друге, існує проблема доступу до Інтернету. Головним каналом зв'язку електронного урядування з користувачами системи - це Інтернет. Але ефективно працювати технології електронного уряду почнуть лише за умови доступу до Інтернету не менш ніж у 60% населення країни. Хоча рівень інформаційної культури суспільства значно зріс, вільний вихід в Інтернет через домашні комп'ютери в Україні має обмежене число громадян, і масове використання Інтернету в нашій країні - справа не найближчого майбутнього. Навіть у Києві зроблено не так уже багато, хоча послуги доступу до Інтернету надають близько 300 Інтернет-провайдерів. За оцінками експертів, близько 80% цього сегмента ринку припадає на 10 найбільших провайдерів. Лідерами є компанії "Адамант", Golden Telecom, Lucky Net, "Оптіма телеком", "Укртелеком" (вказано за абеткою). Більш як 30% користувачів Інтернет знаходяться в Києві, ще до 30% - у містах із числом жителів понад 1 млн. осіб. (Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Львів, Донецьк, Запоріжжя). 85% становлять користувачі комутованого (dial-up) доступу. Що стосується мережної інфраструктури, то необхідно належним чином вплинути на розвиток телекомунікацій в областях, невеликих містах і сільській місцевості, де мешкає близько половини населення України3 .


3http://www.iu.org.ua/library/443/446/505.html?print

Наступною, і надзвичайно важливою, проблемою є кваліфікація державних службовців. Навіть, якщо практично всі кабінети державних службовців і обладнані комп’ютерами, то працювати з ними уміють далеко не всі, не говорячи вже про користування Інтернетом.

Неналежно виконується обов???язок органів влади розміщувати на власних веб-сторінках необхідну інформацію, що ілюструє призначення, компетенцію того чи іншого органу. У цьому аспекті слід ще раз згадати, що ігноруються норми Постанови Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. № 3 "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.

Можна виокремити ще одну, надзвичайно важливу, якщо не основну, проблему, що стоїть на заваді електронному урядуванню в Україні. Це – безперечно питання фінансування, яке повинно забезпечуватися з бюджету. Тобто, є ініціативи, політична воля, генеральні підрядники, готові виконати державне замовлення у цій сфері (корпорації Intel, Microsoft, Cisco тощо), проте немає достатнього фінансування.

Перше, що повинна зробити влада для вирішення існуючих проблем, - це вжити заходи щодо зменшення цифрового розшарування суспільства. Для цього державна політика повинна бути спрямована на підвищення комп'ютерної грамотності, створення центрів навчання і покращення умов для росту кваліфікації кадрів у галузі інформаційних технологій, у тому числі через забезпечення доступу до національної мережі науки та освіти і до цифрових бібліотек.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом