→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Тематика сайту Бази даних

MySQL

MySQL - СУБД/СКБД для веб-систем

Контент даного розділу

Система керування базами даних MySQL

Дана система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL — одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування

СКБД MySQL і доступ до БД в PHP

MySQL – вільна реляційна система керування базами даних (СКБД), яка працює як сервер для забезпечення багатокористувацького доступу до великої кількості баз даних. Проекти на основі безкоштовного ПЗ, які вимагають повнофункціональної системи керування базами даних часто використовують MySQL. До таких проектів відносяться, наприклад, WordPress, phpBB, Drupal та інше програмне забезпечення, побудоване на стеку продуктів LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python)

MySQL і PHP: Бібліотека mysqli та об'єктно-орієнтований стиль результата

Объектно-ориентированный интерфейс предоставляет немного более лаконичный и менее восприимчивый к ошибкам метод использования ext/mysqli.

MySQL і PHP. Використання ext/mysqli: огляд та подготовлені вирази

Статья предназначена для читателей, имеющих некоторый опыт использования PHP и MySQL. Она предполагает, что читатель понимает основные принципы работы с базами данных и программирования и может использовать сценарий PHP для отправки запроса серверу MySQL.

Взаимодействие PHP и MySQL

Лекция предназначена для знакомства со способами взаимодействия PHP и СУБД MySql. Основное внимание уделяется установке соединения с базой данных, функциям отправки запросов и обработке ответов (mysql_connect, mysql_query, mysql_result, mysql_num_rows, mysql_close). Пример - создание web -интерфейса для администрирования базы данных виртуального музея истории.

СУБД MySQL

MySQL – это реляционная система управления базами данных. То есть данные в ее базах хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым осуществляется с помощью языка запросов SQL. Это достаточно быстрая, надежная и, главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком глобальных проектов.

СУБД MySQL

MySQL – это реляционная система управления базами данных. То есть данные в ее базах хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым осуществляется с помощью языка запросов SQL. Это достаточно быстрая, надежная и, главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком глобальных проектов.

Взаимодействие PHP и MySQL

Лекция предназначена для знакомства со способами взаимодействия PHP и СУБД MySql. Основное внимание уделяется установке соединения с базой данных, функциям отправки запросов и обработке ответов (mysql_connect, mysql_query, mysql_result, mysql_num_rows, mysql_close). Пример - создание web -интерфейса для администрирования базы данных виртуального музея истории.

Ключові поняття цієї теми[Приховати / показати]

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом