→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Теоретичні аспекти е-урядування

Тема 4. Е-демократія

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Ключові слова до теми: е-демократія (див. словник термінів та умовних скорочень і позначень)

Скорочення і умовні позначення: Е-демократія – електронна демократія

Рекомендована література: № 33

Питання для розгляду

    1. Сутність е-демократії як явища

    2. Співвідношення е-демократії та е-урядування на практиці

1. Сутність е-демократії як явища

Впровадження технологій е-урядування приведе до корінного переосмислення ролі і функцій органів влади. Громадяни опиняться “за кермом”, а послуги і інформація для населення будуть надаватися тоді, там і таким чином, як воно цього захоче. Завдяки простій взаємодії з органами влади і доступу до публічної інформації, офіційних документів і рішень органів влади, громадяни будуть краще поінформовані і з більшим бажанням братимуть участь у процесі вирішення державних справ. Отже, це забезпечить широку участь громадськості у процесі прийняття рішень.

З вищенаведеного видно, що е-урядування тісно пов’язане з таким явищем, як електронна демократія, яка відображає можливість кожного брати участь у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень органами влади, використовуючи при цьому інформаційні технології для двостороннього інтерактивного зв’язку між державою (органами влади) та громадянами.

Суть електронної демократії зводиться до використання інформаційних технологій з метою посилення демократичних процесів в умовах існування представницької демократії. Мета електронної демократії полягає у створенні фундаменту для участі громадськості у прийнятті «державних» рішень, здійснення впливу на формування і реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення, посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам. Також електронна демократія включає в себе електронні вибори як елемент представницької демократії.

2. Співвідношення е-демократії та е-урядування на практиці

Розглянувши модель та проаналізувавши принципи е-урядування, нескладно побачити і його реальні переваги. Окрім оптимізації механізмів публічного адміністрування за рахунок поступового впровадження функціональних модулів G2G, G2B та G2C, е-урядування активізує такий соціально важливий процес, як формування електронної демократії. Комп'ютеризація, універсальний доступ, електронна пошта, дистанційне навчання протягом усього життя, комп'ютерна грамотність, електронне голосування та інші елементи інформаційного суспільства, впровадження яких прямо або опосередковано сприяє впровадженню технологій е-урядування, активізує соціальну позицію громадян, стимулює їх до більш широкого використання своїх прав, участі у процесі творення і реалізації державної політики.

Електронна демократія є атрибутом захисту громадянами своїх інтересів і визначення форм співпраці з державою за допомогою технологій е-урядування. Якщо сектори, G2B, G2C (як і зустрічні - B2G, C2G) - це спосіб найбільш ефективної взаємодії між урядом і суспільством, використання визначених можливостей, забезпечених технологіями е-урядування, то е-демократія - інструмент формування цих можливостей. Тобто, через е-демократію фізичні і юридичні особи визначають, які саме послуги та яким чином їх надаватиме уряд, встановлюють відповідальність у рамках взаємодії, формують образ держави і суспільства - і е-урядування як окремого соціального інституту.

Таким чином, електронна демократія - явище більш масштабне, ніж е-урядування. Але передумови для її формування створює саме впровадження останнього, оскільки дає поштовх громадянам і компаніям для використання можливостей ІТ на державному рівні - спочатку через використання G2B і G2C і отримання конкретних вигод та результатів роботи сервісу G2G. Звідси випливає перша перевага е-урядування – забезпечення умов для розвитку електронної демократії.

Отже, е-урядування не може існувати без електронної демократії і навпаки. Умовою для цих явищ є існування демократичного суспільства та правової держави.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом