→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Теоретичні аспекти е-урядування

Тема 3. Взаємодія: G2C, G2B, G2G

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Е-урядування повинно вдосконалити взаємодію (взаємовідносини) між органами влади, бізнес-структурами та громадянами у таких основних сферах:

 • якість життя громадян – сегмент “уряд для громадянина” (G2C);
 • економічний розвиток – сегмент “уряд для бізнесу”; (G2B)
 • ефективність роботи управлінського апарату – сегмент “уряд для уряду” (G2G)

Ключові слова до теми: е-урядування, веб-портал, веб-сайт, веб-ресурс (див. словник термінів та умовних скорочень і позначень)

Скорочення і умовні позначення:

 • G2B – уряд для бізнесу
 • G2C – уряд для громадян
 • G2G – уряд для уряду

Рекомендована література: № 30, 33

Питання для розгляду

  1. Взаємодія: G2C

  2. Взаємодія: G2B

  3. Взаємодія: G2G

1. Взаємодія: G2C

Така взаємодія складається з трьох основних елементів:

1) Виконання обов’язку органів влади інформувати громадськість про свою діяльність через ІКТ. Реалізація такого обов’язку передбачає наявність веб-сайту у кожного (без винятку) органу влади (суб’єкта владних повноважень), на якому, як мінімум, повинна бути розміщена наступна інформація:

 • оперативна інформація про те, як публічна адміністрація функціонує, включаючи місію, фінансування, рахунки, стандарти, досягнення тощо, особливо якщо орган надає безпосередні послуги громадянам;
 • інформація про будь-які запити, скарги чи інші дії, які громадяни можуть здійснити щодо цієї публічної адміністрації;
 • інструкції щодо порядку та механізмів, використовуючи які громадяни можуть взяти участь у формуванні та реалізації державної політики, включаючи участь у законотворчому процесі;
 • види та типи інформації, якими володіє орган влади і форми, в яких ця інформація зберігається;
 • зміст будь-яких адміністративних чи політичних рішень, що впливають на суспільство, разом з причинами прийняття подібних рішень і матеріали щодо обґрунтування їх необхідності тощо.

Окрім того, цей елемент (інформування владою про свою діяльність) включає в себе створення веб-порталу, призначеного для інтеграції веб-сайтів органів влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.

Постановою Кабінету Міністрів України №3/2002 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04.01.2002 р. встановлено перелік обов’язкової інформації, яку повинні розміщувати центральні та місцеві органи виконавчої влади на своїх веб-сайтах та визначено порядок оновлення цієї інформації. Так, центральні органи виконавчої влади повинні розміщувати таку інформацію:

 • найменування органу;
 • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
 • структура та керівництво органу;
 • прізвища, імена та по батькові керівників;
 • місцезнаходження апарату, структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти);
 • основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
 • нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
 • відомості про регуляторну діяльність органу; порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);
 • зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення
 • громадян до органу;
 • розпорядок роботи органу та час прийому керівництва підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;
 • цільові програми у відповідній сфері;
 • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
 • державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу;
 • поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
 • відомості про наявні вакансії.

Окремо визначено перелік видів інформації, яку зобов’язані розміщувати на своїх веб-сайтах місцеві державні адміністрації. Так, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації повинні розміщувати таку інформацію:

 • найменування органу;
 • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
 • структура та керівництво органу;
 • прізвища, імена та по батькові керівників;
 • місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів АРК (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти веб-сайтів районних, районних у містах Києві таа Севастополі держадміністрацій);
 • основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
 • нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
 • плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
 • повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
 • звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
 • відомості про регуляторну діяльність органу;
 • порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);
 • зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;
 • розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва;
 • виконання бюджету відповідного рівня;
 • показники розрахунків за енергоносії;
 • відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі, тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
 • установи і заклади соціальної сфери;
 • підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;
 • цільові програми у відповідній сфері;
 • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
 • поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
 • відомості про наявні вакансії;
 • перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;
 • порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня;
 • державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу.

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, а саме:

 • найменування органу;
 • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
 • структура та керівництво органу;
 • місцезнаходження органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів);
 • основні завдання структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
 • нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
 • плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
 • повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
 • звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
 • відомості про регуляторну діяльність органу;
 • порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для0 внесення платежів, розмір цих платежів тощо);
 • розпорядок роботи керівництва і працівників органу;
 • відомості про виконання бюджету відповідного рівня;
 • п
 • оказники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
 • показники розрахунків за енергоносії;
 • відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
 • установи і заклади соціальної сфери;
 • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
 • перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи.

Інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах повинна оновлюватися одразу після зміни відомостей. Цією ж Постановою обумовлено створення Єдиного веб-порталу виконавчих органів влади (www.kmu.gov.ua ) що має забезпечити інтеграцію веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян. Портал на сьогодні створено і він функціонує як інтегрований веб-ресурс виконавчої влади. Однак, щодо Постанови, то вона лише частково виконується. Крім того, вона стосується тільки органів виконавчої влади.

2) Інтерактивне спілкування між органами влади та громадянами, спілкування за допомогою е-пошти, а саме: можливість громадян звертатися (подавати звернення) до органів влади з різних питань та отримувати відповіді на звернення як за допомогою електронної пошти, так і у режимі он-лайн. Для цього веб-сайти органів влади повинні бути придатними для такого інтерактивного спілкування. Програмне забезпечення повинно дозволяти відслідковувати рух звернення з моменту його надходження до моменту його розгляду і виконання; визначення типу (переліку) звернень, які підлягають чи не підлягають розгляду і виконання.

3) Надання органами влади адміністративних послуг через ІКТ. Цей елемент передбачає отримання адміністративної послуги «безпосередньо» в Інтернет. Тобто, громадянин, заповнивши певну анкету (реєстраційну картку, бланк заявки) безпосередньо на веб-сайті відповідного органу, або заповнивши анкету (заявку) в електронній формі і надіславши її у відповідний орган влади, може отримати ту чи іншу адміністративну послугу, наприклад, зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності.

Переваги:

 • додатковий спосіб спілкування громадян і органів влади;
 • зручність як для громадян, так і для влади;
 • зниження вартості послуг;
 • економія часових та матеріальних ресурсів;
 • підвищення індивідуальної спрямованості (орієнтованості) послуг (орієнтація на потреби громадян);
 • прозорість і відкритість публічної адміністрації;
 • підвищення рівня поінформованості населення про види і порядок надання послуг органом влади, про державну та регіональну політику та способи участі громадян у її виробленні та реалізації;
 • зниження бюрократії та рівня корупції;
 • підвищення рівня демократії та відкритості суспільства.

2. Взаємодія G2B

Для даного типу взаємодії характерні практично усі ознаки та переваги, що і для взаємодії G2C. Така взаємодія передбачає здійснення через ІКТ усіх трансакцій (господарської діяльності), які потребують «втручання» (реєстрація, ліцензування, укладання договорів тощо) органів влади.

Додатковими перевагами взаємодії G2B є:

 • налагодження партнерства (співпраці) між органами влади та бізнес-структурами;
 • підвищення конкурентоспроможності бізнес-структур;
 • зростання економічного добробуту у суспільстві.

3. Взаємодія G2G

Така взаємодія передбачає, перш за все, організацію електронного документообігу в органах влади. Це включає такі завдання щодо:

1) технічного/технологічного забезпечення:

 • усіх органів влади ІКТ з їх підключенням до локальної електронної мережі;
 • підвищення якості існуючого зв’язку;
 • створення інтегрованого інформаційно-телекомунікаційного середовища урядових структур;
 • забезпечення інтерактивності в урядових комп’ютерних інформаційних системах;
 • максимальна уніфікація інформаційних процесів та процедур;
 • використання завжди і усіма органами влади електронного цифрового підпису, як юридичного інструмента електронного документообігу;
 • максимальне використання існуючих систем збору, оброблення та збереження накопиченої інформації;
 • заходів щодо захисту інформації, методів фільтрації й запобігання розповсюдженню інформації, визнаною відповідно до закону, з обмеженим доступом.

2) правого забезпечення – прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації законів про електронний документ та електронний документообіг, та електронний цифровий підпис;

3) кадрового забезпечення – підвищення комп’ютерної грамотності і компетентності публічних службовців (державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування), формування їхньої внутрішньої мотивації для застосування ІКТ в процесі обслуговування населення та бізнес-структур.

Додаткові переваги:

 • оптимізація корпоративного управління;
 • підвищення оперативності та ефективності діяльності публічної адміністрації;
 • підвищення якості надання адміністративних послуг;
 • підвищення кваліфікації публічних службовців.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом