→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Веб-сайт

Веб-сайт Набір веб-сторінок

Розкрутка сайту Тут має важливе значення не тільки власне реєстрація сайту, але й оптимізація його змісту під пошукові системи

Похідні поняття[Приховати / показати]

Інформація веб-сайту органу влади:
  • Оперативна інформація про те, як публічна адміністрація функціонує, включаючи місію, фінансування, рахунки, стандарти, досягнення тощо, особливо якщо орган надає безпосередні послуги громадянам
  • Інформація про будь-які запити, скарги чи інші дії, які громадяни можуть здійснити щодо цієї публічної адміністрації
  • Інструкції щодо порядку та механізмів, використовуючи які громадяни можуть взяти участь у формуванні та реалізації державної політики, включаючи участь у законотворчому процесі
  • Види та типи інформації, якими володіє орган влади і форми, в яких ця інформація зберігається
  • Зміст будь-яких адміністративних чи політичних рішень, що впливають на суспільство, разом з причинами прийняття подібних рішень і матеріали щодо обґрунтування їх необхідності тощо
Критерії оцінки веб-сайтів органів влади:
Розкрутка сайту — Це комплекс дій, спрямованих на просування сайту в пошукових системах і, зокрема, на поліпшення його видимості в пошукових машинах при цільових запитах


Розкрутка сайту Тут має важливе значення не тільки власне реєстрація сайту, але й оптимізація його змісту під пошукові системи
Індекс цитування сайту — Кількість ресурсів, що посилаються на даний сайт

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Веб-сторінкаОсновні етапи веб-розробки
Веб-сайт
Індекс цитування сайтуРозкрутка сайтуКритерії оцінки веб-сайтів органів владиВеб-сайт органу владиІнформація веб-сайту органу владиCMSКонтент-менеджерВеб-розробкаПошукова оптимізаціяОптимізаторСтворення семантичого ядраУказ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 41.08.2002 р. 683/2002Надання адміністративних послуг через ІКТІнформування громадян про діяльність органів влади через ІКТНаявність інтерактивних можливостейВимоги щодо формування інформаційної структури розділу "Каталог послуг"
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Веб-сторінкаCMSCGIСтворення семантичого ядраПошукова оптимізаціяHTMLОрган(и) владиВимоги щодо формування інформаційної структури розділу "Каталог послуг"Інформація веб-сайту органу владиМіжнародні акти з питань функціонування інформаційного суспільстваКритерії оцінки веб-сайтів органів владиНаявність інтерактивних можливостейCSSБраузерСторінки-контейнериG2BG2GВиди електронного надання інформаційної послугиРозкрутка сайтуСемантичне ядроGETАнотоване посиланняWYSIWYGІКТG2CОсновні елементи G2CPHPКонтент-менеджерWWWSPARQLURNВеб-розробкаВеб-додатокМодуль поданняРекомендація Ради Європи (2004) з питань е-урядування Директива Європейського Союзу про електронні підписиРозширений електронний підписІнформування громадян про діяльність органів влади через ІКТВимоги щодо актуалізаціїtemplatesІнформаційне суспільствоЕ-урядуванняПерсональний комп'ютерЕлектронний документЕлектронний підписЕлектронний цифровий підписАЦСКОсновні етапи веб-розробкиПриклади технологій і мов програмування для створення веб-додатківВеб-сайт органу владиНадання адміністративних послуг через ІКТІнформаційна система "Електронний уряд"Індекс цитування сайтуОптимізаторJavaScriptРазмещение JavaScript на HTML-страницеInternetМережi

Контент, у якому йде мова про Веб-сайт

Тема 2. Веб-сайт органу влади як основна інформаційно-технологічна форма комунікації в е-урядуванні: вимоги щодо контенту, актуалізації, інтерфейсу, дизайну та інтерактивності

Відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого Урядом (Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3/2002 від 04.01.2002 р.), визначено, що наявність веб-сайта є першою та необхідною умовою впровадження технологій е-урядування, тому органи влади спеціальним чином регулюють питання їх створення та функціонування.

Програмні системи створення веб-сайтів, CMS

Всесвітня павутина (англ. World Wide Web) — глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету і протоколі передачі даних HTTP. Всесвітня павутина викликала справжню революцію в інформаційних технологіях і бум в розвитку Інтернету. Часто, кажучи про Інтернет, мають на увазі саме Всесвітню павутину. Для позначення Всесвітньої павутини також використовують слово веб (англ. web) і абревіатуру «WWW».

CMS. Принципи розробки систем керування вмістом сайтів

 CMS
Базові принципи побудови CMS. Розповсюджені архітектурні і технічні помилки при розробці CMS.

Тема 3. Взаємодія: G2C, G2B, G2G

Е-урядування повинно вдосконалити взаємодію (взаємовідносини) між органами влади, бізнес-структурами та громадянами у таких основних сферах: якість життя громадян – сегмент “уряд для громадянина” (G2C); економічний розвиток – сегмент “уряд для бізнесу” (G2B); ефективність роботи управлінського апарату – сегмент “уряд для уряду” (G2G)

11. Лабораторні роботи

 CMS
Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт. На початку курсу кожен студент повинен обрати та узгодити з викладачем індивідуальну тему розроблюваного веб-сайту. Подальші лабораторні роботи виконуються в контексті обраної теми індивідуально. Таким чином комплекс лабораторних робіт, що виконується протягом курсу, має на меті поступове створення складної системи керування сайтом в обраній тематиці

Семантичне ядро і його значення для розкрутки сайту. Створення семантичого ядра сайту

До ядра увійдуть всі слова, вирази, які можуть задавати користувачі пошуковій системі. Адже не завжди люди користуються науковими оборотами і точними формулюваннями, — висока ймовірність написання запитів з помилками, на сленгу, транслітом.

2. Сторінка як ключова сутність інформаційної моделі контенту CMS

 CMS
Ключовою інформаційною сутністю систем керування контентом сайтів є сторінка або елемент контенту. Як правило, в базі даних CMS-системи існує спеціальна таблиця, що представляє дану сутність, характеризуючи її певним набором полів. Основними полями загального елемента контенту є заголовок, html-текст, анотація та ін. В залежності від системи по-різному можуть бути реалізовані ієрархічні та структурні зв’язки між елементами контенту. В Drupal загальний елемент контенту позначається терміном Node (вузол), у Wordpress – Post (допис), в Joomla – матеріал

4. Ієрархія контенту в CMS

 CMS
Ієрархія – це розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Ієрархія – найзручніший і природно зрозумілий спосіб структурування речей, це ж справедливо і для елементів контенту сайту. Незважаючи на те, що ієрархічне структурування в Web викликає труднощі у випадках великої кількості інформації, тим не менше ієрархія, як базова структура, для організації контенту є зручним і практично доцільним способом структурування інформації веб-ресурсу

5. Ациклічний орграф контенту та відношення псевдонімів в CMS

 CMS
Тенденція примноження інформації ускладнює структурування інформаційних елементів у строгій деревоподібній формі. Крім цього строга ієрархія часто не задовольняє навігаційним вимогам веб-ресурсу. Потреба одночасної присутності одного і того ж елемента контенту в різних розділах сайту – досить розповсюджене і актуальне завдання

SEO — пошукова оптимізація. Ключова задача розкрутки сайту

Пошукова оптимізація (англ. search engine optimization, SEO) — оптимізація HTML-коду, тексту, структури сайту і зовнішніх чинників з метою підняття його у видачі пошукової системи.

6. Мова макрокоманд контенту в CMS

 CMS
Робота з контентом часто передбачає багаторазове виконання однотипних задач оформлення інформації. Виконання подібних задач вручну призводить до необхідності повторного формування html-коду та нагромадження в контенті сайту технічно-залежного коду (URL, посилання на фізичні каталоги зображень тощо). Зручним розв’язком описаної проблеми є створення системи макрокоманд контенту, що дозволять зосередити логіку оформлення невеликих повторюваних фрагментів контенту в одному місці.

1. Системи керування контентом

 CMS
Система керування контентом (content management system, CMS) – програмне забезпечення, що дозволяє редагувати контент інформаційної системи (веб-сайту) за допомогою зручного інтерфейсу користувача та забезпечує публікацію контенту для відвідувачів разом із засобами навігації. Контент – термін, що стійко закріпився в професійній термінології, пов’язаній з розробкою інформаційних веб-систем. Під контентом веб-сайту розуміють інформаційний вміст, що надається відвідувачам. Контент являє собою текст, гіпертекст, зображення, відео, аудіо, анімацію тощо

5 розповсюджених помилок в юзабіліті

 CMS
Сайты далеко не всегда вызывают у посетителей позитивную реакцию: люди могут чувствовать себя сбитыми с толку, вздыхать, стонать и даже кричать в ярости. Причин тому — огромное количество, и чем глубже нас засасывает в рутину, тем больше разрыв между тем, каким мы видим сайт, и каким его видят посетители

9. Конструювання нових типів контенту в CMS

 CMS
Незважаючи на велике розмаїття програмних систем, що застосовуються для керування контентом, актуальним завданням залишається розробка та вдосконалення засобів універсального керування інформаційними об’єктами Web-ресурсів, що дозволяє спростити створення нових ресурсів різного призначення, а також забезпечує ефективні механізми їх супроводження та налаштування

Тема 5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

Говорячи про міжнародні стандарти е-урядування, хотілося б звернути увагу на ті міжнародні документи, які містять рекомендації, вимоги для держав-учасниць, що мають намір будувати чи розвивати у себе ефективне інформаційне суспільство.Якщо звернутися до досвіду зарубіжних держав, де технології е-урядування вже давно успішно функціонують, то там використання Інтернету органами публічної адміністрації розглядається як одна з можливостей підвищити ефективність державної влади в цілому.

3. Об’єктна модель CMS та реалізація публікації сторінки

 CMS
Для реалізації CMS пропонується створити два базові класи – клас системи (ядро) та клас сторінки. Уся робота із сторінками сайту відбувається за допомогою класу сторінки. Клас ядра відповідає за загальну логіку роботи системи та обробку ключових запитів

7. Використання універсального підходу в побудові CMS для інтернет-магазина

 CMS
Щоб застосувати CMS з деревоподібною структурою контента на базі єдиної таблиці БД для побудови інтернет-магазина достатньо додати до набору полів сторінки поле Ціна (price)

Розкрутка сайтів. Просування сайтів. SEO-оптимізація

Розкрутка сайту — це комплекс дій, спрямованих на просування сайту в пошукових системах і, зокрема, на поліпшення його видимості в пошукових машинах при цільових запитах. Тут має важливе значення не тільки власне реєстрація сайту, але й оптимізація його змісту під пошукові системи.

Якщо вас цікавить...

загрузка...