→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Конференції Internet

Internet-спiвтовариство вже багато рокiв користується системою тиражування оголошень, реклами, повiдомлень та iншої iнформацiї. Всю iнформацiю , що тиражується таким чином , називають новинами - "news". Новини розподiляються на групи новин - "newsgroups". Групи новин органiзованi вiдповiдно до визначеного порядку, заснованого на розподiлi дискусiй з тем, наприклад: вiдпочинок, спорт, новини, iнформацiя, релiгiя та iн. Усерединi кожної з цих груп може бути декiлька тисяч пiдгруп, що, у свою чергу, мають таку ж iєрархiчну структуру.

Система UseNet

Internet-спiвтовариство вже багато рокiв користується системою тиражування оголошень, реклами, повiдомлень та iншої iнформацiї. Всю iнформацiю , що тиражується таким чином , називають новинами - "news". Новини розподiляються на групи новин - "newsgroups". Групи новин органiзованi вiдповiдно до визначеного порядку, заснованого на розподiлi дискусiй з тем, наприклад: вiдпочинок, спорт, новини, iнформацiя, релiгiя та iн. Усерединi кожної з цих груп може бути декiлька тисяч пiдгруп, що, у свою чергу, мають таку ж iєрархiчну структуру. Принцип цiєї органiзацiї подiбний до структури розмiщення каталогiв i пiдкаталогiв на жорсткому диску. Зараз в UseNet є такi iєрархiї news-груп:...

Способи тиражування повiдомлень

Широко використовуються два основних методи тиражування повiдомлень...

Сервера новин

Програмне забезпечення хоста, що надає користувачам можливiсть працювати зi статтями , що зберiгались у ньому , i керує доступом до новин i вiдновленням статей, називається сервером новин. Використовуючи протокол NNTP, сервери новин обмiнюються мiж собою статтями новин...

Формат статей i повiдомлень UseNet

Пiсля того як користувач сформував свою статтю, тобто приєднав файли, уставив рисунки i т.iн., так само, як i у випадку вiдправлення звичайного поштового повiдомлення, стаття "загортається" у конверт системи UseNet, багато в чому схожий на конверт повiдомлень SMTP.Стандартний формат повiдомлень електронної пошти визначає структуру самого повiдомлення, розташування i типи його частин, формати кодувань ...

Моделi передавання статей

Як уже було зазначено вище, система UseNet для формування i тиражування своїх статей використовує поштовi повiдомлення. Тому для функцiонування системи UseNet настiйно рекомендується, щоб хости, що беруть участь в обмiнi повiдомленнями, використовували сумiснi поштовi системи. У противному разi система буде використовувати тiльки частину параметрiв, що iстотно зменшить можливостi органiзацiї дискусiй...

Пртокол NNTP

NNTP (Network News Transport Protocol, Протокол передавання новин) призначений для тиражування статей розподiленої системи дискусiй USENET...
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом