→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Конференції Internet

Способи тиражування повiдомлень

Широко використовуються два основних методи тиражування повiдомлень.

  1. Вiдправлення статей електронною поштою за списками розсилання учасникам конференцiй.
  2. Використання розподiленої бази даних i серверiв новин системи UseNet.

Тиражування новин поштою вiдповiдно до спискiв розсилання полягає в наступному. Визначенi хости, наприклад, комп'ютери користувачiв або поштовi хости, якi виконують сервiс тиражування, зберiгають у себе списки адрес передплатникiв на визначенi дискусiї. Цi списки використовуються для вiдправлення кожному з передплатникiв копiї iнформацiї, що тиражується для нього, також статей груп дискусiй. Статтi передаються вiд хоста до хоста як звичайна пошта, i кожний з хостiв повинен передати всю iнформацiю конференцiй, що надiйшла, на хости, якi зафiксованi в його списку розсилань. Цi хости, в свою чергу, повиннi передати отриману iнформацiю iншим хостам i т.д.

Цей спосiб найкраще використовувати, коли список передплатникiв не перевищує декiлькох десяткiв адрес. При збiльшеннi кiлькостi учасникiв дискусiї дана схема буде потребувати значних мережевих, процесорних i дискових ресурсiв. При додаваннi або видаленнi користувачiв окрему проблему для учасникiв таких дискусiй може скласти вiдновлення спискiв передплатникiв на серверах тиражування. Крiм того, такий спосiб тиражування ставить додатковi вимоги до надiйностi роботи серверiв, на яких зберiгаються списки розсилання для передплатникiв конференцiй.

Iнший спосiб тиражування iнформацiї полягає в роботi iз системою серверiв новин i розподiлюваної бази даних для збереження iнформацiйних повiдомлень. Цей метод використовується в системi UseNet i об'єднує роботу великої кiлькостi рiзних мереж iз рiзноманiтним апаратним i програмним забезпеченням.

Всi статтi новин даної пiдмережi зберiгаються в одному мiсцi, наприклад, у головному хостi локальної мережi або зовнiшнього сервера з високошвидкiсним доступом, звiдкiля користувачi системи, розташованi на данiй пiдмережi, за допомогою свого локального програмного забезпечення самостiйно вибирають статтi для читання.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом