→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Конференції Internet

Пртокол NNTP

NNTP (Network News Transport Protocol, Протокол передавання новин) призначений для тиражування статей розподiленої системи дискусiй USENET.

NNTP - це протокол прикладного рiвня. Вiн працює поверх транспортного протоколу мережi (наприклад, TCP/IP) i забезпечує взаємодiю мiж учасниками дискусiй UseNet за моделлю клiєнта-сервера.

На початку розвитку Internet для передавання пакетiв новин, як i для передачi електронної пошти, використовувався протокол UUCP (UNIX to UNIX Copy). Цей сервiс застосовується й до цього часу , але в бiльшостi випадкiв витискується бiльш швидким i бiльш гнучким протоколом NNTP.

Сервер новин UseNet використовує протокол NNTP для взаємодiї з iншими серверами. Механiзм роботи протоколу NNTP багато в чому схожий з механiзмом роботи протоколу SMTP. Протокол пiдтримує канал обмiну новинами i найпростiший iнтерфейс роботи з розподiленою базою даних новин. Якщо як транспортний протокол використовується TCP, то протокол NNTP, як правило, працює з портом 119.

Команди i вiдповiдi протоколу складаються з ASCII-символiв. Якщо з'єднання дозволяє передавати 8-бiтнi данi, восьмий (старший) бiт встановлюється на нуль. Команди можуть мiстити параметри, що вiдокремлюються прогалинами або символами табуляцiї. Кожний рядок може мiстити тiльки одну команду (iз параметрами або без), повинен закiнчуватися парою <CRLF> i бути довжиною не бiльш 512 байт.

Пiсля опрацювання команди сервер новин повертає статус опрацювання. Вiдповiдь серверу являє собою рядок, що складається з числового коду опрацювання i тексту, який може бути або коментарем опрацювання команди, або iнформацiєю, що повертається за командою.Числовi коди вiдповiдей сервера новин складають визначену iєрархiю i позначають стан сервера пiсля виконання команди. Опис кодiв повернення виходить за рамки даної книги. Докладний опис структури системи кодiв Ви можете знайти, наприклад, у RFC-977.

 

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом