→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Конференції Internet

Моделi передавання статей

Як уже було зазначено вище, система UseNet для формування i тиражування своїх статей використовує поштовi повiдомлення. Тому для функцiонування системи UseNet настiйно рекомендується, щоб хости, що беруть участь в обмiнi повiдомленнями, використовували сумiснi поштовi системи. У противному разi система буде використовувати тiльки частину параметрiв, що iстотно зменшить можливостi органiзацiї дискусiй.

Примiтка - Наприклад, поле "From:" повiдомлень новин не можна буде використовувати в його стандартному виглядi, якщо синтаксис iмен хостiв у взаємодiючих системах буде рiзним.

Системи, що використовують для передавання статей дискусiй електронну пошту (це системи, що використовують метод передавання за списками розсилання), повиннi вiдрiзняти вiдправлення й одержання статей дискусiй вiд звичайних поштових повiдомлень. У противному разi можуть виникнути проблеми, пов'язанi, наприклад, з iдентифiкацiєю поля "From:", оскiльки вiдправники поштового повiдомлення i статтi можуть не збiгатися. iнша проблема може виникнути з iнтерпретацiєю помилкових повiдомлень i поверненням помилок вiдправнику, що не збiгаються одне з одним у поштовiй системi i системi новин.

Одним iз рiшень цiєї проблеми є iнкапсуляцiя статтi дискусiї разом iз заголовком до тiла поштового повiдомлення. Для цього в початок кожного рядка статтi новин як тiла, так i заголовка вводиться буква "N". Пiсля цього стаття записується до тiла поштового повiдомлення. Це гарантує, що жоден рядок статтi не буде iнтепретуватися поштовим сервером як керуючий для поштового повiдомлення. Програма, що одержить таке повiдомлення, витягує з нього статтю i передає її до вiдповiдної програми опрацювання статей дискусiй.

У такому форматi повiдомлення буде виглядати так:

Date: Моп, 3 Jan 95 08:33:47 MST

From: news@cbosgd.att.corn

Subject: network news message

To: rnews@npois.att.corn

NPath: cbosgd!mhuxj!harpo!utah-cs!sask'derek

NFrom: derek@sask.UUCP

NNewsgroups: misc .test NSubject: test

NMessage-ID: <176@sask.UUCP>

NDate: Моп, 3 Jan 95 00:59:15 MST

N

This really is a test.

N

Подiбна форма передавання статей дозволяє окремо задавати прiоритети поштових повiдомлень i статей новин.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом