→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

WWW - технології

WWW (World Wide Web, "Всесвiтнє павутиння") складається з комп'ютерiв, що надають графiчний доступ до iнформацiї, яка зберiгається на них. Спроможнiсть берегти мультимедiйну iнформацiю, таку, як вiдео, аудiо, картинки i звуки, робить WWW унiкальним засобом тиражування iнформацiї. WWW-сервер являє собою комп'ютер, на якому працює визначене програмне забезпечення, що надає можливiсть користувачам Internet пiд'єднуватися i користуватися WWW-ресурсами цього комп'ютера для пошуку i вибору iнформацiї.

HTTP-протокол роботи з WWW

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Протокол передачi гiпертексту) являє собою протокол прикладного рiвня. HTTP забезпечує високопродуктивний механiзм тиражування iнформацiї мультимедiйних систем незалежно вiд типу представлення даних...

WWW-система надання iнформацiї

WWW - це розподiлена мережева гiпертекстова iнформацiйна система. Абревiатура WWW розшифровується як World Wide Web, що дослiвно перекладається як "Всесвiтнє павутиння". Альтернативною назвою WWW є Web...

Демони Internet

В основi сервiсу WWW лежить протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передавання гiпертексту). Вiн визначає механiзм, за яким встановлюється з'єднання мiж клiєнтом i сервером, а також процедура запиту i передавання iнформацiї. Iнодi Web-сервер ще називають ТТР-демоном (вiд англ. demon), а вiдповiдний файл, що виконується, - httpd...

WWW-сервiс Internet

Всесвiтнє павутиння- це найпопулярнiший сервiс Internet. Через нього можна одержати доступ до всiх iнших сервiсiв (ftp, електронна пошта i т.д.)...

Форма збереження iнформацiї на Web-серверi

Iнформацiя на Wеb-серверi зберiгається у виглядi так званих Wеb-сторiнок або Wеb-документiв...

Типи Web-документiв

HTML-документи бувають двох типiв...
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом