→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології

WWW-система надання iнформацiї

WWW - це розподiлена мережева гiпертекстова iнформацiйна система. Абревiатура WWW розшифровується як World Wide Web, що дослiвно перекладається як "Всесвiтнє павутиння". Альтернативною назвою WWW є Web.
WWW побудована на основi моделi "клiєнт-сервер". На так званих Web-серверах у виглядi гiпертекстових документiв зберiгається iнформацiя. Її запитують, одержують i вiдображають Web-клiєнти. Клiєнтом Web виступає програма, названа Web-броузером. Наприклад, найбiльш поширенi програми: Internet Explorer фiрми Microsoft i Netscape Communicator фiрми Netscape. Залежно вiд контексту пiд Web-сервером ми будемо розумiти як програму, встановлену на комп'ютерi, так i сам комп'ютер. Як правило, за Web-сервер використовують спецiально видiлений комп'ютер, названий також WWW-сервером.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом