→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

WWW

Предметна область:  CMS  Мережа Internet  Веб-програмування

WWW — World Wide Web

WWW — Глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету і протоколі передачі даних HTTP

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Internet
WWW
Анонiмний доступ FTP
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про WWW

WWW-система надання iнформацiї

WWW - це розподiлена мережева гiпертекстова iнформацiйна система. Абревiатура WWW розшифровується як World Wide Web, що дослiвно перекладається як "Всесвiтнє павутиння". Альтернативною назвою WWW є Web...

Програмні системи створення веб-сайтів, CMS

Всесвітня павутина (англ. World Wide Web) — глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету і протоколі передачі даних HTTP. Всесвітня павутина викликала справжню революцію в інформаційних технологіях і бум в розвитку Інтернету. Часто, кажучи про Інтернет, мають на увазі саме Всесвітню павутину. Для позначення Всесвітньої павутини також використовують слово веб (англ. web) і абревіатуру «WWW».

HTTP-протокол роботи з WWW

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Протокол передачi гiпертексту) являє собою протокол прикладного рiвня. HTTP забезпечує високопродуктивний механiзм тиражування iнформацiї мультимедiйних систем незалежно вiд типу представлення даних...

WWW-сервiс Internet

Всесвiтнє павутиння- це найпопулярнiший сервiс Internet. Через нього можна одержати доступ до всiх iнших сервiсiв (ftp, електронна пошта i т.д.)...

Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

 CMS
Веб-програмування охоплює широке коло професійних задач, пов’язаних з розробкою програмних систем, що функціонують у межах інфраструктури всесвітньої мережі WWW та її сервісів. Особливої уваги заслуговує задача проектування та побудови ефективних систем керування веб-контентом (CMS), які є фундаментом будь-яких веб-проектів, що в тій чи іншій мірі застосовують автоматизоване курування редагуванням та публікацією інформації для відвідувачів веб-ресурсів

Демони Internet

В основi сервiсу WWW лежить протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передавання гiпертексту). Вiн визначає механiзм, за яким встановлюється з'єднання мiж клiєнтом i сервером, а також процедура запиту i передавання iнформацiї. Iнодi Web-сервер ще називають ТТР-демоном (вiд англ. demon), а вiдповiдний файл, що виконується, - httpd...

Якщо вас цікавить...

загрузка...