→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології

WWW-сервiс Internet

Всесвiтнє павутиння- це найпопулярнiший сервiс Internet. Через нього можна одержати доступ до всiх iнших сервiсiв (ftp, електронна пошта i т.д.). Вона побудована на технологiї, в основу якої покладене поняття "гiпертексту".
Поняття гiпертексту.
Гiпертекст - iнформацiя, подана в такому виглядi, що визначенi слова у текстi можна в будь-який момент часу "розкрити" i одержати таким способом про них додаткову iнформацiю. Тобто цi слова є посиланнями на iншi документи, що можуть бути текстом, файлами, рисунками, звуковими фрагментами та iн. Процес переходу за посиланнями можна продовжувати будь-яким способом. Таким чином, робота в Internet за допомогою WWW бiльше усього нагадує перегляд iлюстрованого журналу або енциклопедiї. Щоб дiстатися до потрiбного ресурсу, потрiбно просто клацати по видiлених словах або елементах графiки.
Унiфiкований локатор ресурсiв (URL) У всесвiтньому павутиннi вся iнформацiя, наявна в Internet, подана у виглядi гiпертекстових сторiнок. Кожна сторiнка має свiй унiкальний URL. Будь-який ресурс у Internet можна знайти, знаючи його URL. Для цього досить увести цей URL у вiконце броузера (програмного продукту для роботи з WWW).

URL мають наступний формат:

найменування_протоколу://iм'я_сервера/шлях

де
найменування_протоколу може бути таким: ftp, telnet, news, http, gopher;

iм'я_сервера - це доменне iм'я сервера, на якому знаходиться потрiбний ресурс;
шлях - повне маршрутне iм'я потрiбного файлу на серверi.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом