→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Internet

Internet — Є сукупнiстю мереж, що пiдтримують обмiн iнформацiєю на основi протоколiв TCP/IP

Internet — Це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту

Internet — Це iнфраструктура, мережi якої можуть надавати доступ до iнформацiйних ресурсiв, послуг зв'язку (електронна пошта, iнформацiйнi табло, комп'ютернi конференцiї, архiви даних, загальне програмне забезпечення, коректування документiв, iнтерактивнi бiблiотеки, передача файлiв i т.д.)Internet:
  • Це мережа мереж комп'ютерiв, величезна кiлькiсть мереж, якi пов'язанi за допомогою мiжмережевих шлюзiв
  • Це система, що безперервно розвивається людьми, якi використовують її послуги
  • На цей час число користувачiв в усьому свiтi складає бiльш сотнi мiльйонiв i швидко росте
  • Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІСОхопила бiльш 100 країн, об'єднала бiльше 40 тис. окремих мереж, з яких 2 млн. вузлових комп'ютерiв.

У 1986 роцi зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США.


InternetІнтернет.

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Internet
HTTPIPДатаграмиWWWПоисковый серверСервер WWWНизькорiвневi протоколи ТСР i IРАнонiмний доступ FTPЗакон України "Про Основні засади розвитку ІСУ на 2007-2015 роки"Інформаційне суспільствоІнформаційна системаОсновні особливості та характеристики ІСОсновні проблеми впровадження технологій е-урядування в Україні
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Інформаційне суспільствоЕ-урядуванняНаслідки впровадження е-урядуванняТехнологічні принципи для створення інформаційної системи "е-уряд"Переваги е-урядуванняОсновні особливості та характеристики ІСПринципи е-урядуванняІКТСерверОрган(и) владиОсобливості, характерні для зарубіжних держав, які успішно застосовують технології е-урядуванняМіжнародні акти з питань функціонування інформаційного суспільстваARPAnetNSFCGIСоставная форма метода parse()Персональний комп'ютерОкінавська ХартіяWWWВеб-сторінкаЗакон України "Про Основні засади розвитку ІСУ на 2007-2015 роки"Запровадження е-урядуванняПринцип стандартизаціїПринцип пристосуванняРекомендація Ради Європи (2004) з питань е-урядування завдання мережiМережiIP-адресаIPTCPPHPЛокальный справочникFTPCессииИдентификатор сессииsession_name()unset($_SЕSSION['имя_переменной'])ТІТМПринцип максимального розкриттяПринцип системностіПринцип розвиткуПринцип сумісностіПринцип ефективностіПринцип нових завданьПринцип безпеки данихПринцип єдиної інформаційної базиПринцип продуктивності системиG2BG2CG2GЕ-демократіяДиректива Європейського Союзу про електронні підписиРозширений електронний підписВалидацияPHP-парсерCLIСпособи органiзацiї доступу за протоколом FTPАнонiмний доступ FTPФайловый серверПоисковый серверПочтовый серверСервер WWWСервер баз данныхСервер защиты данныхСервер приложенийСервер удаленного доступаHTTPPOSTGETЕлектронний підписАвторизация доступаsession.save_pathЗавдання для впровадження е-урядування в Україні Надання адміністративних послуг через ІКТІнформування громадян про діяльність органів влади через ІКТОсновні проблеми впровадження технологій е-урядування в УкраїніІнформаційна системаІнформаційна система "Електронний уряд"Веб-сайтNSFКомп'ютернi мережiДатаграмиНизькорiвневi протоколи ТСР i IРТСРРiвнi ТСР/IРUDP

Контент, у якому йде мова про Internet

Загальна структура глобальної мережi

Рiвень iнтересу до глобальної iнформацiйної мережi Internet росте з кожним днем. Internet - це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту...

Що таке інтернет

Для вiдпрацьовування рiзноманiтних технiчних рiшень була створена перша у свiтi широкомасштабна мережа ARPAnet - Advanced Research Projects Agensy - бюро прогресивних дослiджень мiнiстерства оборони. ARPAnet дозволяла будь-якому з цих комп'ютерiв зв'язуватися з будь-яким iншим, навiть за умови виходу з ладу i iстотної частини елементiв мережi.

Тема 1. Інформаційне суспільство та е-урядування

Ідея інформаційного суспільства (ІС) як характеристики сучасності виникла на початку 60-х років ХХ століття. Автор цього поняття невідомий, деякі науковці у своїх працях вживали його майже одночасно. Так, у США вперше дане поняття було вжите і проаналізоване вченим Ф.Махлупом. В інших джерелах автором поняття ІС називають японського вченого, професора Токійського технологічного інституту Ю.Хаяші.

Авторизация доступа

Что такое авторизация доступа? Попробуем объяснить на примере из обычной жизни. Вы хотите взять в библиотеке книгу. Но эта услуга доступна только тем, у кого есть читательский билет. Можно сказать, что с помощью этого билета производится "авторизация доступа" к библиотечным ресурсам.

Тема 5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

Говорячи про міжнародні стандарти е-урядування, хотілося б звернути увагу на ті міжнародні документи, які містять рекомендації, вимоги для держав-учасниць, що мають намір будувати чи розвивати у себе ефективне інформаційне суспільство.Якщо звернутися до досвіду зарубіжних держав, де технології е-урядування вже давно успішно функціонують, то там використання Інтернету органами публічної адміністрації розглядається як одна з можливостей підвищити ефективність державної влади в цілому.

Тема 2. Е-урядування: поняття, сутність, актуальність і мотивація впровадження

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, формування інформаційного суспільства як у світі, так і в Україні, сьогодні поняття «е-урядування» уже не є цілком новим і невідомим, як це було кілька років тому. Проте, в Україні далеко не всі і не до кінця усвідомлюють сутність цього поняття, зводячи його лише до мережевої інфраструктури органів влади.

Мережа Internet та її сервiси

У 1986 роцi Internet зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США. Через п'ять рокiв їх було вже 600,000, а в 1994 роцi їх стало бiльше мiльйона

WWW-сервiс Internet

Всесвiтнє павутиння- це найпопулярнiший сервiс Internet. Через нього можна одержати доступ до всiх iнших сервiсiв (ftp, електронна пошта i т.д.)...

HTTP-протокол роботи з WWW

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Протокол передачi гiпертексту) являє собою протокол прикладного рiвня. HTTP забезпечує високопродуктивний механiзм тиражування iнформацiї мультимедiйних систем незалежно вiд типу представлення даних...

Якщо вас цікавить...

загрузка...