→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології

Форма збереження iнформацiї на Web-серверi

Iнформацiя на Wеb-серверi зберiгається у виглядi так званих Wеb-сторiнок або Wеb-документiв. Wеb-сторiнка - це файл у форматi HTML (HyperText Markup Language - мова гiпертекстового розмiчання).
Даний формат визначає зовнiшнiй вигляд документа, взаємне розташування текстової, графiчної i мультимедiйної iнформацiї. Формат HTML- файлу досить простий. Укладання i внесення змiн у Wеb-сторiнку здiйснюється будь-якими текстовими редакторами. Для переглядання результатiв використовується Wеb-броузер.
Основною перевагою HTML-документiв є їхня здатнiсть мiстити перехреснi посилання один на одного. При цьому не важливо, де в Internet розташований документ, на який вказує посилання. Дана властивiсть робить WWW єдиною iнформацiйною структурою. Перехреснi посилання допомагають читачу швидко звернутися до документа з додатковою iнформацiєю з питання, що цiкавить, а потiм продовжити читання вихiдного тексту.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом