→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet WWW - технології

Демони Internet

В основi сервiсу WWW лежить протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передавання гiпертексту). Вiн визначає механiзм, за яким встановлюється з'єднання мiж клiєнтом i сервером, а також процедура запиту i передавання iнформацiї. Iнодi Web-сервер ще називають ТТР-демоном (вiд англ. demon), а вiдповiдний файл, що виконується, - httpd. Назви типу "iм'я протоколу "+" d" прийнятi в операцiйнiй системi UNIX, де таким чином називають програми, виконуванi у фоновому режимi i призначенi для обслуговування обмiну даними за деяким протоколом. Прикладами є демони telnetd i ftpd, що реалiзують сервiси TELNET i FTP. Завданням НТТР-демона є формування i передавання вiдповiдi програмi -клiєнту при одержаннi НТТР-запиту.
За необхiдностi на комп'ютерi одночасно може працювати декiлька Web-серверiв. Такий комп'ютер повинен мати великi обчислювальнi ресурси й оперативну пам'ять, для того щоб декiлька паралельно працюючих програм могли успiшно справлятися зi с воїми завданнями. При цьому не варто думати, що установлення i пiдтримка власного Web-вузла обов'язково вимагатиме вкладання великих коштiв для купiвлi вiдповiдного "потужного" комп'ютера. Витрати на апаратну i програмну конфiгурацiю залежать вiд ступеня складностi розв'язуваної задачi. Не iснує визначеного iдеалу апаратної потужностi, до якого обов'язково удаватися. У кожному конкретному випадку є достатнiй мiнiмум, що дозволяє створити гарний Web-сервер.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом