→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання CMS — системи керування вмістом

Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

 CMS


© Титенко С. В. Інформація курсу по матеріалам:
Web-орієнтовані інформаційні системи. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Титенко С. В. – К.: НТУУ «КПІ» 2015. – 51с.

Веб-програмування охоплює широке коло професійних задач, пов’язаних з розробкою програмних систем, що функціонують у межах інфраструктури всесвітньої мережі WWW та її сервісів. Особливої уваги заслуговує задача проектування та побудови ефективних систем керування веб-контентом (CMS), які є фундаментом будь-яких веб-проектів, що в тій чи іншій мірі застосовують автоматизоване курування редагуванням та публікацією інформації для відвідувачів веб-ресурсів.

Одним з напрямків розвитку Всесвітньої мережі WWW є керування даними та контентом. Ця галузь містить такі напрямки як керування великими об’ємами даних, керування даними на основі хмарних обчислень, керування мультимедійними даними, а також є дотичною до Web-mining, задач кластеризації, класифікації та аналізу даних в Web, моделювання Web-контенту, Semantic Web тощо. Задача ефективного керування Web-контентом набула великої значущості для багатьох галузей, що виникли на базі інфраструктури WWW, серед яких інтернет-комерція, дистанційне навчання та освітні Web-ресурси, керування великими інформаційними порталами, розробка та підтримка корпоративних порталів, створення Web-ресурсів електронного урядування, підтримка персональних сайтів та блоґів тощо.

Серед популярних програмних рішень, що використовуються для керування контентом слід зазначити такі CMS-системи: Drupal, Joomla, Wordpress, Plone та ін. Для дистанційного навчання часто використовуються системи Moodle та aTutor, а також MediaWiki як засіб створення освітніх вікі-проектів. Перевагою цих систем, що зумовило їх популярність, є відкритий програмний код, наявність великої кількості додактів та безкоштовна ліцензія на використання. Серед пропрієтарних систем слід зазначити такі: Magento, 1-С Бітрікс (електронна комерція); Microsoft SharePoint, Adobe Business Catalyst (комплексні SaaS-системи); Blackboard (система дистанційноого навчання).

Незважаючи на велике розмаїття програмних систем, що застосовуються для керування контентом, актуальним завданням залишається дослідження, розробка та вдосконалення засобів універсального керування інформаційними об’єктами Web-ресурсів, що дозволить спростити створення нових ресурсів різного призначення, а також забезпечить ефективні механізми їх супроводження та налаштування. У навчальному виданні розглянуто ключові засади створення сучасних Web-орієнтованих інформаційних систем.

1. Системи керування контентом

 CMS
Система керування контентом (content management system, CMS) – програмне забезпечення, що дозволяє редагувати контент інформаційної системи (веб-сайту) за допомогою зручного інтерфейсу користувача та забезпечує публікацію контенту для відвідувачів разом із засобами навігації. Контент – термін, що стійко закріпився в професійній термінології, пов’язаній з розробкою інформаційних веб-систем. Під контентом веб-сайту розуміють інформаційний вміст, що надається відвідувачам. Контент являє собою текст, гіпертекст, зображення, відео, аудіо, анімацію тощо

2. Сторінка як ключова сутність інформаційної моделі контенту CMS

 CMS
Ключовою інформаційною сутністю систем керування контентом сайтів є сторінка або елемент контенту. Як правило, в базі даних CMS-системи існує спеціальна таблиця, що представляє дану сутність, характеризуючи її певним набором полів. Основними полями загального елемента контенту є заголовок, html-текст, анотація та ін. В залежності від системи по-різному можуть бути реалізовані ієрархічні та структурні зв’язки між елементами контенту. В Drupal загальний елемент контенту позначається терміном Node (вузол), у Wordpress – Post (допис), в Joomla – матеріал

3. Об’єктна модель CMS та реалізація публікації сторінки

 CMS
Для реалізації CMS пропонується створити два базові класи – клас системи (ядро) та клас сторінки. Уся робота із сторінками сайту відбувається за допомогою класу сторінки. Клас ядра відповідає за загальну логіку роботи системи та обробку ключових запитів

4. Ієрархія контенту в CMS

 CMS
Ієрархія – це розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Ієрархія – найзручніший і природно зрозумілий спосіб структурування речей, це ж справедливо і для елементів контенту сайту. Незважаючи на те, що ієрархічне структурування в Web викликає труднощі у випадках великої кількості інформації, тим не менше ієрархія, як базова структура, для організації контенту є зручним і практично доцільним способом структурування інформації веб-ресурсу

5. Ациклічний орграф контенту та відношення псевдонімів в CMS

 CMS
Тенденція примноження інформації ускладнює структурування інформаційних елементів у строгій деревоподібній формі. Крім цього строга ієрархія часто не задовольняє навігаційним вимогам веб-ресурсу. Потреба одночасної присутності одного і того ж елемента контенту в різних розділах сайту – досить розповсюджене і актуальне завдання

6. Мова макрокоманд контенту в CMS

 CMS
Робота з контентом часто передбачає багаторазове виконання однотипних задач оформлення інформації. Виконання подібних задач вручну призводить до необхідності повторного формування html-коду та нагромадження в контенті сайту технічно-залежного коду (URL, посилання на фізичні каталоги зображень тощо). Зручним розв’язком описаної проблеми є створення системи макрокоманд контенту, що дозволять зосередити логіку оформлення невеликих повторюваних фрагментів контенту в одному місці.

7. Використання універсального підходу в побудові CMS для інтернет-магазина

 CMS
Щоб застосувати CMS з деревоподібною структурою контента на базі єдиної таблиці БД для побудови інтернет-магазина достатньо додати до набору полів сторінки поле Ціна (price)

8. Фільтрація сторінок за специфічними параметрами в CMS

 CMS
Фільтри по характеристикам товарів є ефективним засобом навігації та пошуку необхідних товарів в інтернет-магазинах. Натомість, реалізація такої функціональності вимагає цілого комплексу дій для моделювання даних та побудови алгоритмів пошуку та відображення інформації

9. Конструювання нових типів контенту в CMS

 CMS
Незважаючи на велике розмаїття програмних систем, що застосовуються для керування контентом, актуальним завданням залишається розробка та вдосконалення засобів універсального керування інформаційними об’єктами Web-ресурсів, що дозволяє спростити створення нових ресурсів різного призначення, а також забезпечує ефективні механізми їх супроводження та налаштування

10. Адміністративна частина сайту та автоматизація побудови інтерфейсу редагування БД

 CMS
Структура класів бібліотеки автоматизованої побудови інтерфейсу редагування БД. Клас поля – Field. Клас таблиці – Table. Організація роботи застосунку з точки зору HTTP-параметрів та ін.

11. Лабораторні роботи

 CMS
Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт. На початку курсу кожен студент повинен обрати та узгодити з викладачем індивідуальну тему розроблюваного веб-сайту. Подальші лабораторні роботи виконуються в контексті обраної теми індивідуально. Таким чином комплекс лабораторних робіт, що виконується протягом курсу, має на меті поступове створення складної системи керування сайтом в обраній тематиці

Автор: Титенко С. В.
Джерело:
Web-орієнтовані інформаційні системи. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». / Титенко С. В. – К.: НТУУ «КПІ» 2015. – 51с. 

Завантажити PDF

загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом