→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

CMS — Content management system

Предметна область:  CMS  Мережа Internet  Веб-програмування

CMSContent management system

CMS — Система управління вмістом або система управління контентом

CMS — Програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережахCMSПрацює на основі зв'язки
Контент-менеджер → Модуль редагування → База даних → Модуль подання (ядро) → Відвідувач


Веб-сторінка Центральна сутність CMS


CMSСистема керування вмістом.

CMSСКВ.

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Веб-сайтМодуль поданняКонтент-менеджерВеб-сторінка
CMS
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про CMS

CMS. Принципи розробки систем керування вмістом сайтів

 CMS
Базові принципи побудови CMS. Розповсюджені архітектурні і технічні помилки при розробці CMS.

Програмні системи створення веб-сайтів, CMS

Всесвітня павутина (англ. World Wide Web) — глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету і протоколі передачі даних HTTP. Всесвітня павутина викликала справжню революцію в інформаційних технологіях і бум в розвитку Інтернету. Часто, кажучи про Інтернет, мають на увазі саме Всесвітню павутину. Для позначення Всесвітньої павутини також використовують слово веб (англ. web) і абревіатуру «WWW».

11. Лабораторні роботи

 CMS
Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт. На початку курсу кожен студент повинен обрати та узгодити з викладачем індивідуальну тему розроблюваного веб-сайту. Подальші лабораторні роботи виконуються в контексті обраної теми індивідуально. Таким чином комплекс лабораторних робіт, що виконується протягом курсу, має на меті поступове створення складної системи керування сайтом в обраній тематиці

9. Конструювання нових типів контенту в CMS

 CMS
Незважаючи на велике розмаїття програмних систем, що застосовуються для керування контентом, актуальним завданням залишається розробка та вдосконалення засобів універсального керування інформаційними об’єктами Web-ресурсів, що дозволяє спростити створення нових ресурсів різного призначення, а також забезпечує ефективні механізми їх супроводження та налаштування

1. Системи керування контентом

 CMS
Система керування контентом (content management system, CMS) – програмне забезпечення, що дозволяє редагувати контент інформаційної системи (веб-сайту) за допомогою зручного інтерфейсу користувача та забезпечує публікацію контенту для відвідувачів разом із засобами навігації. Контент – термін, що стійко закріпився в професійній термінології, пов’язаній з розробкою інформаційних веб-систем. Під контентом веб-сайту розуміють інформаційний вміст, що надається відвідувачам. Контент являє собою текст, гіпертекст, зображення, відео, аудіо, анімацію тощо

6. Мова макрокоманд контенту в CMS

 CMS
Робота з контентом часто передбачає багаторазове виконання однотипних задач оформлення інформації. Виконання подібних задач вручну призводить до необхідності повторного формування html-коду та нагромадження в контенті сайту технічно-залежного коду (URL, посилання на фізичні каталоги зображень тощо). Зручним розв’язком описаної проблеми є створення системи макрокоманд контенту, що дозволять зосередити логіку оформлення невеликих повторюваних фрагментів контенту в одному місці.

4. Ієрархія контенту в CMS

 CMS
Ієрархія – це розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Ієрархія – найзручніший і природно зрозумілий спосіб структурування речей, це ж справедливо і для елементів контенту сайту. Незважаючи на те, що ієрархічне структурування в Web викликає труднощі у випадках великої кількості інформації, тим не менше ієрархія, як базова структура, для організації контенту є зручним і практично доцільним способом структурування інформації веб-ресурсу

Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

 CMS
Веб-програмування охоплює широке коло професійних задач, пов’язаних з розробкою програмних систем, що функціонують у межах інфраструктури всесвітньої мережі WWW та її сервісів. Особливої уваги заслуговує задача проектування та побудови ефективних систем керування веб-контентом (CMS), які є фундаментом будь-яких веб-проектів, що в тій чи іншій мірі застосовують автоматизоване курування редагуванням та публікацією інформації для відвідувачів веб-ресурсів

2. Сторінка як ключова сутність інформаційної моделі контенту CMS

 CMS
Ключовою інформаційною сутністю систем керування контентом сайтів є сторінка або елемент контенту. Як правило, в базі даних CMS-системи існує спеціальна таблиця, що представляє дану сутність, характеризуючи її певним набором полів. Основними полями загального елемента контенту є заголовок, html-текст, анотація та ін. В залежності від системи по-різному можуть бути реалізовані ієрархічні та структурні зв’язки між елементами контенту. В Drupal загальний елемент контенту позначається терміном Node (вузол), у Wordpress – Post (допис), в Joomla – матеріал

3. Об’єктна модель CMS та реалізація публікації сторінки

 CMS
Для реалізації CMS пропонується створити два базові класи – клас системи (ядро) та клас сторінки. Уся робота із сторінками сайту відбувається за допомогою класу сторінки. Клас ядра відповідає за загальну логіку роботи системи та обробку ключових запитів

5. Ациклічний орграф контенту та відношення псевдонімів в CMS

 CMS
Тенденція примноження інформації ускладнює структурування інформаційних елементів у строгій деревоподібній формі. Крім цього строга ієрархія часто не задовольняє навігаційним вимогам веб-ресурсу. Потреба одночасної присутності одного і того ж елемента контенту в різних розділах сайту – досить розповсюджене і актуальне завдання

7. Використання універсального підходу в побудові CMS для інтернет-магазина

 CMS
Щоб застосувати CMS з деревоподібною структурою контента на базі єдиної таблиці БД для побудови інтернет-магазина достатньо додати до набору полів сторінки поле Ціна (price)

Якщо вас цікавить...

загрузка...