→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання CMS — системи керування вмістом Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

3. Об’єктна модель CMS та реалізація публікації сторінки

 CMS

Для реалізації CMS пропонується створити два базові класи – клас системи (ядро) та клас сторінки. Уся робота із сторінками сайту відбувається за допомогою класу сторінки. Клас ядра відповідає за загальну логіку роботи системи та обробку ключових запитів. Діаграма послідовності роботи системи показана на рис. 5.

Процес публікації сторінки містить наступні етапи:

  1. Користувач ініціалізує запит до веб-сайту.
  2. Ядро системи обробляє запит та видобуває код запитуваної сторінки.
  3. По коду сторінки створюється об’єкт поточної сторінки (ОПС).
  4. Під час ініціалізації ОПС звертається до бази даних для отримання відповідного запису із таблиці сторінок.
  5. Ядро системи розпочинає процес публікації сторінки.
  6. Відповідно до шаблону готується заголовок документа та навігаційні елементи.
  7. Ядро системи звертається до метода публікації в ОПС.
  8. Система завершує формування документа та надсилає користувачеві згенеровану веб-сторінку.

Особливості безпосередньої публікації документа повинні спиратися на роботу спеціальної підсистеми шаблонізації, що дозволяє розмежувати бізнес-логіку серверного коду від подання контенту засобами HTML.

Рис.5. Діаграма послідовності CMS© Титенко С. В. Інформація курсу по матеріалам:
Web-орієнтовані інформаційні системи. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Титенко С. В. – К.: НТУУ «КПІ» 2015. – 51с.
загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом