→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання CMS — системи керування вмістом Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

11. Лабораторні роботи

 CMS

Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт

На початку курсу кожен студент повинен обрати та узгодити з викладачем індивідуальну тему розроблюваного веб-сайту. Подальші лабораторні роботи виконуються в контексті обраної теми індивідуально. Таким чином комплекс лабораторних робіт, що виконується протягом курсу, має на меті поступове створення складної системи керування сайтом в обраній тематиці. Сукупний результат лабораторних робіт подається у вигляді працюючого програмного забезпечення веб-сайту, що має унікальне оформлення та верстку, а також сукупність програмних компонентів, які розроблені студентом відповідно до особливостей індивідуального завдання.

Лабораторна робота №1

Розробка базової архітектури CMS

Мета – здобути вміння конструювати базову архітектуру системи керування контентом.

Завдання

Створити базову версію системи керування контентом, що міститиме клас ядра системи та клас сторінки. Реалізувати процес публікації сторінки. Виконати роботу відповідно до індивідуальної теми розроблюваного веб-сайту.

Лабораторна робота №2

Розробка бази даних системи керування контентом

Мета – здобути вміння створювати та використовувати базу даних для збереження контенту CMS.

Завдання

Створити базу даних для збереження сторінок CMS-системи. Створити таблицю, що відповідає за збереження сторінок. Доопрацювати CMS для роботи з БД. Реалізувати методи класу сторінки, що відповідають за ініціалізацію об’єкта сторінки на основі даних БД.
Виконати роботу відповідно до індивідуальної теми розроблюваного веб-сайту.

Лабораторна робота №3

Ієрархія контенту в CMS

Мета – здобути вміння моделювати ієрархічну структуру контента за допомогою реляційної БД.

Завдання

Доповнити таблицю контента в БД CMS-системи ієрархічним відношенням на основі зворотного зв’язку. Створити відповідні індекси та зовнішні ключі в БД.

Доповнити програмну частину системи засобами обробки ієрархії контенту:

  1. доопрацювати клас сторінки, доповнивши відповідним полем батьківської сторінки;
  2. в класі ядра системи реалізувати метод побудови ієрархічного меню сайту;
  3. внести зміни в метод публікації з урахуванням функції навігації по ієрархії контенту.

Виконати роботу відповідно до індивідуальної теми розроблюваного веб-сайту.

Лабораторна робота №4

Сторінки-контейнери в CMS

Мета – здобути вміння програмно реалізувати сторінки контейнери системи керування контентом.

Завдання

Доопрацювати систему керування сайтом, додавши функціональність сторінок-контейнерів. Внести зміни в наступні компоненти системи:

  1. БД – змінити таблицю сторінок, доповнивши її полями, що відповідають за функціонування контейнерів;
  2. клас сторінки – додати методи роботи з контейнерами.

Забезпечити два типи контейнера (плитка, список).

Реалізувати можливість керування способом сортування елементів в контейнері.

Виконати роботу відповідно до індивідуальної теми розроблюваного веб-сайту.

Лабораторна робота №5

Ациклічний орграф контента та сторінки-псевдоніми в CMS

Мета – здобути вміння конструювати структуру контента CMS у вигляді ациклічного орграфа засобами реляційної БД.

Завдання

Розвинути структуру контента CMS таким чином, щоб вона являла собою ациклічний орграф. Доопрацювати систему керування сайтом, додавши функціональність сторінок-псевдонімів. Внести зміни в наступні компоненти системи:

     3. БД – змінити таблицю сторінок, доповнивши її полем, що відповідає за функціонування сторінок-псевдонімів;
     4. клас сторінки – додати методи роботи з псевдонімами.

Застосувати сторінки-псевдоніми на сайті відповідно до теми індивідуального завдання.

Лабораторна робота №6

Макрокоманди в CMS

Мета – здобути вміння розробляти програмні компоненти, що відповідають за синтаксичний аналіз та обробку макрокоманд CMS.

Завдання

Доопрацювати CMS, додавши функцію макрокоманд контенту:

  1. реалізувати модуль парсингу макрокоманд;
  2. реалізувати механізм обробки макрокоманд.

Реалізувати декілька прикладних варіантів використання макрокоманд відповідно до індивідуальної теми веб-сайту.

Лабораторна робота №7

Фільтри в CMS інтернет-магазину – базова функціональність

Мета – здобути вміння реалізовувати функції підвищеної складності у веб-системах на прикладі фільтрів контенту в CMS.

Завдання

Доопрацювати CMS, додавши базові функції інтернет-магазина. Доопрацювати концептуальну модель БД системи, додавши сутності, що відповідають за реалізацію фільтрів. Реалізувати програмний модуль та його методи, що відповідають за аналіз HTTP-запиту на фільтрацію контента, формування SQL-запиту до БД та публікацію результатів фільтрації.

Забезпечити можливість застосування логіки «Та»/«Або» в алгоритмі фільтрації контента.

Реалізувати завдання в контексті індивідуального оформлення веб-сайту відповідно до персональної теми.

Лабораторна робота №8

Фільтри в CMS інтернет-магазину – панель вибору фільтрів

Мета – здобути вміння реалізовувати функції підвищеної складності у веб-системах на прикладі фільтрів контенту в CMS.

Завдання

Доопрацювати CMS, додавши функцію побудови елементів інтерфейсу користувача, що відповідають за вибір параметрів фільтрації контенту.

Передбачити сигналізацію про поточні параметри фільтрації.

Реалізувати завдання в контексті індивідуального оформлення веб-сайту відповідно до персональної теми.

Лабораторна робота №9

Конструювання нових типів контенту в CMS

Мета – здобути вміння програмно реалізовувати складні функції моделювання та обробки контенту в CMS на прикладі конструювання спеціалізованих типів контенту.

Завдання

Реалізувати функцію конструювання спеціалізованих типів контенту за допомогою обраного метода. Внести необхідні зміни в БД системи та реалізувати відповідні програмні компоненти, класи та модулі. Продемонструвати функціональність на прикладі відповідно до індивідуальної теми сайту.

Лабораторна робота №10

Розробка засобів автоматизованого редагування БД для CMS – базова функціональність

Мета – здобути вміння програмно реалізовувати адміністративну частину веб-системи із використанням професійних методів високорівневого програмування та повторного використання коду.

Завдання

Створити базову програмну архітектуру бібліотеки автоматизованої побудови інтерфейсу редагування БД. Створити клас таблиці та клас поля. Реалізувати функцію перегляду даних.

Продемонструвати функціональність на прикладі таблиці сторінок відповідно до індивідуальної теми сайту.

Лабораторна робота №11

Розробка засобів автоматизованого редагування БД для CMS

Мета – здобути вміння програмно реалізовувати адміністративну частину веб-системи із використанням професійних методів високорівневого програмування та повторного використання коду.

Завдання

Доопрацювати бібліотеку автоматизованої побудови інтерфейсу редагування БД. Реалізувати функції редагування, вставки та видалення перегляду даних.

Продемонструвати функціональність на прикладі таблиці сторінок відповідно до індивідуальної теми сайту.

Лабораторна робота №12

Lookup-поля як засіб реалізації зв'язку один-до-багатьох в інтерфейсі редагування

Мета – здобути вміння програмно реалізовувати адміністративну частину веб-системи із використанням професійних методів високорівневого програмування та повторного використання коду на прикладі функції полів вибору.

Завдання

Доопрацювати бібліотеку автоматизованої побудови інтерфейсу редагування БД. Реалізувати функцію застосування lookup-поля. Внести необхідні зміни в клас поля.

Продемонструвати функціональність на прикладі відповідно до індивідуальної теми сайту.

Лабораторна робота №13

Автоматизована побудова інтерфейсу головний-детальний

Мета – здобути вміння програмно реалізовувати адміністративну частину веб-системи із використанням професійних методів високорівневого програмування та повторного використання коду на прикладі реалізації інтерфейсу головний-детальний.

Завдання

Доопрацювати бібліотеку автоматизованої побудови інтерфейсу редагування БД. Реалізувати інтерфейс «головний-детальний». Для цього внести необхідні зміни в клас таблиці, а також створити клас-нащадок таблиці, відповідальний за «детальну» частину інтерфейсу.

Продемонструвати функціональність на прикладі відповідно до індивідуальної теми сайту.  © Титенко С. В. Інформація курсу по матеріалам:
Web-орієнтовані інформаційні системи. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Титенко С. В. – К.: НТУУ «КПІ» 2015. – 51с.
загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом