→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання CMS — системи керування вмістом Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

2. Сторінка як ключова сутність інформаційної моделі контенту CMS

 CMS

Ключовою інформаційною сутністю систем керування контентом сайтів є сторінка або елемент контенту. Як правило, в базі даних CMS-системи існує спеціальна таблиця, що представляє дану сутність, характеризуючи її певним набором полів. Основними полями загального елемента контенту є заголовок, html-текст, анотація та ін. В залежності від системи по-різному можуть бути реалізовані ієрархічні та структурні зв’язки між елементами контенту. В Drupal загальний елемент контенту позначається терміном Node (вузол), у Wordpress – Post (допис), в Joomla – матеріал.

Структура веб-сторінки

Кожна веб-сторінка сайту має унікальний ідентифікатор з точки зору відвідувача – свою URL-адресу.
Веб-сторінка сайту у загальному вигляді містить (рис.2):

 • інформацію:
  • ефективний контент;
  • елементи навігації (меню, навігаційний шлях, додаткові посилання);
 • елементи дизайну:

Ефективний контент веб-сторінки – це та інформація, заради якої дана сторінка була додана на веб-сайт, і та інформація, заради якої користувач здійснює перехід на цю сторінку. Поряд із ефективним контентом на сторінці може бути присутньою велика кількість допоміжної інформації (елементи дизайну, елементи навігації, реклама тощо). Саме ефективний контент сторінки відіграє роль логічного фрагменту інформації у загальній інформаційній структурі веб-сайту. Саме такі фрагменти та їх відношення перш за все потребують ефективного моделювання та подання в базі даних веб-системи.

Рис. 2. Загальна структура веб-сторінки

Ефективний контент веб-сторінки сайту містить:

 • заголовок;
 • основний контент.

Також додатково може містити:

 • анотацію;
 • зображення-ілюстрацію для анотації;
 • зображення-ілюстрацію основного контенту;
 • короткий заголовок, якщо основний заголовок довгий (наприклад для меню);
 • дати (дата створення, дата редагування тощо).

Такий набір атрибутів є базовим для більшості сторінок сайту, серед яких наступні:

 • головна сторінка;
 • сторінка розділу;
 • інформаційна сторінка;
 • стаття;
 • новина;
 • товар (має додаткові атрибути).

Таким чином ефективний контент веб-сторінки будемо сприймати як сутність системи, що підлягає формалізації в базі даних у якості елемента контенту або сторінки. Тож під терміном сторінка у межах інформаційно-логічної моделі системи сприйматимемо фрагмент інформації, що складається із згаданих вище атрибутів та може бути представленим на веб-сайті як веб-документ із власною URL-адресою.

Форми публікації сторінки як елемента контенту

Окрім окремого веб-документа елемент контенту або сторінка може публікуватися на веб-сайті також у таких формах:

 • посилання в межах контенту деякої іншої сторінки; у такому випадку для публікації сторінки задіюється атрибут URL та, можливо, анотація як значення атрибуту title тега <a>;
 • посилання як елемент меню; аналогічно у такому випадку для публікації сторінки задіюється атрибут URL та анотація як значення атрибуту title тега <a>;
 • блок анотованого посилання – форма представлення посилання на сторінку, що містить заголовок-посилання (назва сторінки, на яку веде посилання), анотацію стоірнки та ілюстрацію. Подібне оформлення є зручним та інформативним, тому часто зустрічається на багатьох веб-ресурсах (рис. 3). У випадку розміщення анотованого посилання у стрічці новин, блок посилання може також містити дату сторінки. 

Рис. 3. Приклад анотованого посилання

Базова структура таблиці сторінок у базі даних сайту

На основі поданої структури сторінки як елемента контенту можна описати базову структуру таблиці сторінок у БД сайту (рис.4).

Код сторінки (ключове поле), на його основі формується унікальний URL сторінки

Заголовок
Короткий заголовок
Анотація
Основний контент (html)
Ілюстрація основна
Ілюстрація для анотації
Дати

Рис. 4. Базова структура таблиці сторінок

Таблиця сторінок є ключовою таблицею БД CMS. По мірі розгляду завдань, які повинні вирішуватись CMS-системою, дана таблиця буде поповнюватись новими атрибутами.

Зауваження
Доцільним типом даних для коду сторінки є рядковий тип. Таким чином, кожна сторінка матиме унікальний текстовий ідентифікатор, наприклад about, contact, products тощо. Подібні ідентифікатори будуть утворювати зручні і зрозумілі URL-адреси сторінок, наприклад site.com/?page=about (за необхідності можна перетворити на site.com/about шляхом серверних та програмних налаштувань).

Мовні версії контенту сторінки

Багатомовність сайту реалізовують різними способами – від спеціальних сутностей в БД, що містять переклад, до окремих гілок в ієрархії контенту, де нова мовна версія сайту – це просто інший розділ сайту. Подібні підходи не завжди ефективні з точки зору зручності використання та зручності реалізації.

Відповідно до моделі контенту, де сторінка – це основна сутність в БД, багатомовність зручно реалізувати на базі таблиці сторінок. Таким чином, для кожного з полів, що містять текстову інформацію створюється аналогічне поле для іншої мовної версії сайту, наприклад: textUa, textRu, textEn – поля, що містять основний html-контент для різних мовних версій. Подібний підхід дозволить використовувати ідентичну бізнес-логіку у роботі із сторінками не залежно від мовної версії.© Титенко С. В. Інформація курсу по матеріалам:
Web-орієнтовані інформаційні системи. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Титенко С. В. – К.: НТУУ «КПІ» 2015. – 51с.
загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом