→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання CMS — системи керування вмістом Розробка систем керування контентом (CMS) – архітектурні та інфологічні засади

1. Системи керування контентом

 CMS

Система керування контентом (content management system, CMS) – програмне забезпечення, що дозволяє редагувати контент інформаційної системи (веб-сайту) за допомогою зручного інтерфейсу користувача та забезпечує публікацію контенту для відвідувачів разом із засобами навігації.

Контент – термін, що стійко закріпився в професійній термінології, пов’язаній з розробкою інформаційних веб-систем. Під контентом веб-сайту розуміють інформаційний вміст, що надається відвідувачам. Контент являє собою текст, гіпертекст, зображення, відео, аудіо, анімацію тощо.

CMS-ситема забезпечує дві ключові функції роботи з контентом: 1) з точки зору відвідувача веб-сайту CMS забезпечує навігацію та подання контенту сайту шляхом організації меню та інших навігаційних елементів, а також обробки запитів на отримання веб-сторінок сайту; 2) з точки зору редактора сайту CMS забезпечує зручні інтерфейси та механізми для додавання, збереження та редагування контенту сайту, звільняючи редактора від необхідності досконало володіти засобами розмітки веб-документів (HTML) та керування серверною структурою файлів та бази даних.

Серед інших функцій CMS – забезпечення багатокористувацького доступу до редагування контенту, підтримка реєстрації відвідувачів сайту, засоби коментування контенту тощо.

Керування контентом

Ключовим завданням CMS очевидно є керування контентом. Натомість, розробники нових CMS часто залишають ключове завдання системи без достатньої уваги та реалізують його виключно на механічному рівні, не створюючі достатні засоби автоматизації цього процесу. У загальному сенсі керування контентом – це сукупність процесів та технологій для збору, організації та публікації інформації у різних формах та на різних носіях. Керування веб-контентом покликано забезпечити життєвий цикл інформації, яка подається відвідувачам сайту.

Керування контентом веб-сайтів охоплює не тільки фізичні процеси розміщення веб-сторінок в інтернеті. Сучасне керування контентом вимагає розглядати контент як об’єкт моделювання, структурування і формалізації для організації його ефективного зберігання, публікації та подання кінцевим споживачам у зручному вигляді із зручними інтелектуалізованими засобами навігації. У зв’язку із значущою роллю керування контентом, першочергова увага розробників CMS повинна бути сконцентрована на розробці оптимальних моделей структурування та формалізації веб-контенту, виявленні та використанні

акономірностей при переміщенні по контенту сайту, формалізації зв’язків між ділянками контенту та побудові зручних схем навігації. Подібні задачі вимагають глибшого погляду на контент веб-сайтів, аніж організація розміщення фізичного html-тексту із зображеннями на сервері, та прокладають шлях від керування контентом до керування знаннями в веб-середовищі.

Архітектура CMS

Структура CMS визначається завданнями, які вирішує система для керування контентом. CMS складається з таких компонентів (рис.1):

  • модуль редагування (адміністративна частина), що забезпечує виконання адміністративних функцій по редагуванню контенту сайту;
  • контент у структурованому вигляді, що, як правило, включає базу даних для зберігання HTML-тексту веб-сторінок та сукупність упорядкованих медіа-файлів;
  • модуль подання, ядро системи, що керує логікою подання контенту відвідувачам та забезпечує навігацію по контенту.  

Рис. 1. Архітектура CMS© Титенко С. В. Інформація курсу по матеріалам:
Web-орієнтовані інформаційні системи. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Титенко С. В. – К.: НТУУ «КПІ» 2015. – 51с.
загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом