→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Протокол передавання файлiв-FTP

Сервiс FTP (File Transfer Protocol - Протокол передавання файлiв) дозволяє користувачам однiєї машини одержувати доступ до файлової системи iншої i передавати файли з однiєї машини на iншу. FTP - стандартна програма, що працює за протоколом TCP, як правило, поставляється з операцiйною системою. Її вихiдне призначення - обмiн файлами мiж рiзними комп'ютерами, що працюють у мережах TCP/IP: на одному з комп'ютерiв працює програма-сервер, на iншому - користувач запускає програму-клiєнт, що з'єднується iз сервером i передає або одержує файли. При цьому комп'ютернi платформи можуть бути рiзних типiв, що є головною особливiстю сервiсу FTP в Internet. FTP є внутрiшнiм протоколом передавання файлiв операцiйної системи UNIX.

Доступи до файлової системи вiддаленого комп'ютера (системи) за протоколом FTP:

Iснує два способи органiзацiї доступу до файлової системи вiддаленого комп'ютера (системи) за протоколом FTP...

Система файлових архивiв FTP

FTP-архiви є одним iз основних iнформацiйних ресурсiв Internet. Фактично - це розподiлений депозитарiй текстiв, програм, фiльмiв, фотографiй, аудiозаписiв та iншої iнформацiї, що зберiгається у виглядi файлiв на рiзних комп'ютерах в усьому свiтi.

Основнi термiни в протоколi FTP

FTP (File Transfer Protocol-протокол передавання файлiв) - це один iз перших i все ще широко використовуваних сервiсiв Internet. Першi специфiкацiї FTP належать до 1971 року. З того часу FTP зазнав безлiч модифiкацiй i значно розширив свої можливостi. FTP може використовуватися як у програмах користувачiв, так i у виглядi спецiальної утилiти операцiйної системи. FTP призначений для розв'язання задач щодо подiленого доступу до файлiв на вiддалених хостах, прямого або непрямого використання ресурсiв вiддалених комп'ютерiв, забезпечення незалежностi клiєнта вiд файлових систем вiддалених хостiв, ефективного i надiйного передавання даних.

Моделi роботи FTP

Найпростiша модель роботи протоколу FTP подана на мал.4, де введенi такi позначення: "User Interface" - користувацький iнтерфейс роботи з FTP; "User-Pi" - iнтерпретатор команд користувача (User Protocol Interpretator)...

Утилiта FTP

Недосвiдченому користувачевi сполучення букв FTP бiльш вiдомо як назва сервiсної утилiти, що дозволяє пiдключитися до серверiв FTP i обмiнюватися мiж серверами FTP i комп'ютерами клiєнтiв рiзними файлами.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом