→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Протокол FTP

Доступи до файлової системи вiддаленого комп'ютера (системи) за протоколом FTP:

Iснує два способи органiзацiї доступу до файлової системи вiддаленого комп'ютера (системи) за протоколом FTP:

  • авторизований
  • анонiмний.

Авторизований доступ

На конкретнiй вiддаленiй системi використовувати авторизований доступ мають право тiльки користувачi цiєї вiддаленої системи, пiсля пiдтвердження свого iменi користувача (login або user name) i пароля (passwd). Користувач, як правило, одержує доступ до свого домашнього каталогу i до всiх iнших файлових ресурсiв вiддаленої системи, до яких вiн має право на доступ.

Анонiмний доступ

Анонiмний доступ FTP є досить новою службою iнтернет, що виникла наприкiнцi 80-х рокiв. Такий доступ забезпечується у виглядi спецiально видiленого користувача, якого частiше усього називають "anonymous" i який має пароль, збiжний з адресою електронної пошти. При входi до системи з правами "anonymous" Ви одержуєте доступ до спецiально видiленого для цих користувачiв каталогу, як правило, тiльки на читання, що називається FTP-сервером. Повiдомляти серверу як пароль адресу своєї електронної пошти не обов'язково, це вважається правилом "хорошого тону" у поведiнцi користувача.

На FTP - серверах знаходяться гiгантськi архiви файлiв, у яких можна знайти базове програмне забезпечення, утилiти i новi версiї драйверiв, програми виправлення помiчених у комерцiйних програмах помилок (patches), документацiю, адреси, збiрники i багато iншого. Практично все, що може бути надано свiтовому спiвтовариству у виглядi файлiв, доступних iз серверiв anonymous FTP. Це i програми , що вiльно поширюються, i демонстрацiйнi версiї, це i мультимедiа, i, нарештi, просто тексти - закони, книги, статтi, звiти.

Доступ до FTP сервера, у бiльшостi операцiйних систем, як правило, органiзований через виклик спецiальної утилiти ftp. Хоча iснують рiзнi програмнi оболонки, як пiд UNIX (наприклад, ncftp2), так i пiд MS Windows (наприклад, Norton Navigator), що реалiзують протокол FTP i полегшують роботу з цiєю службою Internet.

Таким чином, якщо Ви маєте IP-з'єднання i вихiд у глобальний iнтернет, то треба викликати утилiту ftp, набрати вiдповiдну адресу (або iм'я FTP-сервера), назватися "anonymous" i послати як пароль свою E-mail-адресу, тодi Ви одержите доступ до обраного Вами файлового архiву.

Наприклад:

>ftp ftp.ict.nsc.ru

ftp>login: anonymous

ftp>passwd: ваш@email.адреса

Анонiмний доступ до FTP-сервера можна одержати також, використовуючи програму-переглядач WWW сторiнок (MS Internet Explorer або Netscape Navigator). До того ж бiльшiсть FTP-серверiв дозволяють одержувати файли i електронною поштою.

По FTP-доступу anonymous Вам доступнi файли, що зберiгаються у файлових архiвах в усьому свiтi. Багато iнформацiї, що зберiгається на рiзних серверах у тому або iншому ступенi продубльована, до того ж багато серверiв мають mirror-сервери, якi розташованi у рiзних частинах свiтової мережi, i Ви самi можете вибирати, з якого сервера краще отримати ту або iншу iнформацiю.

Декiлька рекомендацiй:

1.&n Протокол FTP, поряд iз протоколом NNTP (Network News Tranafer Protocol), серйозно завантажує канали, що з'єднують Вас з iншими мережами, у зв'язку з цим не працюйте у той час, коли трафiк у мережi максимальний.

2.&n Вибрати FTР-сервер необхiдно з погляду пропускної здатностi мережi. Програми ping та tranceroute допоможуть вибрати найближчий, iз погляду маршрутизацiї, сервер.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом