→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Протокол FTP

Утилiта FTP

Недосвiдченому користувачевi сполучення букв FTP бiльш вiдомо як назва сервiсної утилiти, що дозволяє пiдключитися до серверiв FTP i обмiнюватися мiж серверами FTP i комп'ютерами клiєнтiв рiзними файлами.
Деякi з цих утилiт використовують сервiс командного рядка, iншi виконанi з графiчним iнтерфейсом, але, як правило, усi вони пiдтримують стандарт протоколу FTP i визначають основний набiр команд, що повиннi пiдтримуватися усiма варiантами реалiзацiї сервiсу FTP. Можливостi i функцiї утилiти, якою Ви користуєтеся, можуть бути дуже рiзними i залежати вiд призначення i мережевого оснащення Вашої системи.
FTP-утилiта надає користувачевi оболонку з iнтерфейсом роботи в командному рядку. Залежно вiд реалiзацiї та версiї Вашої програми FTP, вона може пiдтримувати тi або iншi функцiї роботи з вiддаленою файловою системою. Команди FTP-утилiти, як правило, побудованi за принципом роботи з локальною файловою системою i дуже вiдрiзняються вiд команд FTP-протоколу.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом