→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Протокол FTP

Система файлових архивiв FTP

FTP-архiви є одним iз основних iнформацiйних ресурсiв Internet. Фактично - це розподiлений депозитарiй текстiв, програм, фiльмiв, фотографiй, аудiозаписiв та iншої iнформацiї, що зберiгається у виглядi файлiв на рiзних комп'ютерах в усьому свiтi.

Уся ця iнформацiя роздiлена на три категорiї:

захищена iнформацiя, режим доступу до якої визначається її власниками i дозволяється за спецiальною угодою зi споживачем. До цього виду ресурсiв належать комерцiйнi архiви (наприклад, комерцiйнi версiї програм в архiвах ftp.microsoft.com або ftp.bsdi.com), закритi нацiональнi i мiжнароднi некомерцiйнi ресурси (наприклад, роботи з мiжнародних проектiв, приватна некомерцiйна iнформацiя зi спецiальними режимами доступу (приватнi добродiйнi фонди, наприклад);

iнформацiйнi ресурси обмеженого використання, до яких вiдносяться, наприклад, програми класу shareware (Trumpet Winsock, Atis Mail, Netscape i т.п.). До даного класу можуть входити ресурси обмеженого часу використання (поточна версiя Netscape закiнчить роботу в червнi, якщо тiльки хтось не зламає захист) або обмеженого часу дiї, тобто користувач може використовувати поточну версiю на свiй страх i ризик, але нiхто не буде йому надавати пiдтримку (тут є досить близьке пересiкання з ресурсами, що поширюються вiльно);

iнформацiйнi ресурси, що поширюються вiльно або freeware, якщо мова йде про програмне забезпечення. До цих ресурсiв належать усi, якi можна вiльно одержати мережею без спецiальної реєстрацiї. Це може бути документацiя, програми або щось iнше. Найбiльш вiдомими програмами, що вiльно поширюються, є програми проекту GNU Free Software Foundation. Слiд зазначити, що програмне забезпечення, яке вiльно поширюється, не має сертифiката якостi, але, як правило, його розроблювачi вiдкритi для обмiну досвiдом.

З вищеперелiчених ресурсiв найбiльш цiкавими у звiязку зi зрозумiлими причинами є двi останнi категорiї, що, як правило, оформленi у виглядi FTP-архiвiв.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом