→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Протокол FTP

Основнi термiни в протоколi FTP

FTP (File Transfer Protocol-протокол передавання файлiв) - це один iз перших i все ще широко використовуваних сервiсiв Internet. Першi специфiкацiї FTP належать до 1971 року. З того часу FTP зазнав безлiч модифiкацiй i значно розширив свої можливостi. FTP може використовуватися як у програмах користувачiв, так i у виглядi спецiальної утилiти операцiйної системи.
FTP призначений для розв'язання задач щодо подiленого доступу до файлiв на вiддалених хостах, прямого або непрямого використання ресурсiв вiддалених комп'ютерiв, забезпечення незалежностi клiєнта вiд файлових систем вiддалених хостiв, ефективного i надiйного передавання даних.
FTP - це протокол прикладного рiвня, який, як правило, використовується як транспортний протокол TCP. FTP не може використовуватися для передавання конфiденцiйних даних, оскiльки не забезпечує захисту переданої iнформацiї i передає мiж сервером i клiєнтом вiдкритий текст. FTP-сервер може вимагати вiд FTP-клiєнта розпiзнавання (тобто при пiдключеннi до сервера FTP-користувач повинен буде ввести свої iдентифiкатор i пароль). Проте i пароль, i iдентифiкатор користувача будуть переданi вiд клiєнта на сервер вiдкритим текстом.

Основнi термiни в пртоколi FTP

FTP (File Transfer Protocol - протокол передавання файлiв) - протокол сiм'ї TCP/IP, що забезпечує можливiсть знайти, одержати i переслати потрiбнi файли через Internet з одного комп'ютера на iнший.
FTP site (ftp-сторiнка) - комп'ютер у мережi Internet, на якому зберiгається файловий архiв, доступний для вiддалених користувачiв.
FTP-сервер - програма, що працює на такому комп'ютерi i забезпечує опрацювання запитiв до архiву.
Anonymous FTP server - FTP-сервер, що дозволяє використання свого файлового архiву без паролiв доступу.
FTP-клiєнти - програми, що використовуються для доступу до архiвiв on-line.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом