→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Базові сервіси інтернету

Кожному повноправному користувачу Internet доступна безлiч рiзних сервiсiв Internet. Дати певну класифiкацiю сервiсiв, залежно вiд їхнього застосування, практично неможливо через унiкальнiсть кожного сервiсу й одночасно невiддiльнiсть його вiд iнших.
Можна роздiлити сервiси:

  • iнтерактивнi (on-line)
  • прямi
  • вiдкладеного читання (off-line)

Хоча ця класифiкацiя не є точною, тому що тим самим сервiсом (наприклад, FTP) можна користуватися як у режимi (on-line), так i в режимi (off-line) через ftp-mail. Бiльшiсть сервiсiв Internet працюють iз використанням принципу "клiєнт-сервер". Це означає, що, коли користувач (клiєнт) запускає програму, яка запитує якусь послугу (таку програму також називають "клiєнтом"), ця програма з'єднується мережею з iншою програмою (таку програму називають "сервером", а в OC UNIX -- "демоном"), запущеною на iншiй машинi мережi. Комп'ютер, що дає мережевi послуги, також називається сервером. Комп'ютер, що пiдключений до мережi i вiдповiдає на запити, називається хостом (host).

Сервером може бути будь-який хост (навiть РС). Для цього на ньому повиннi бути запущенi вiдповiднi програми, що дають сервiснi мережевi послуги, або цi програми запускаються автоматично операцiйною системою. Хост, на якому працює користувач, називається локальним (localhost - IP-iм'я комп'ютера будь-якого користувача). Комп'ютер-хост повинний мати 32- розрядну IP-адресу i складове iм'я в доменнiй формi.

Види сервiсiв Internet

Можна роздiлити сервiси: * iнтерактивнi (on-line) * прямi * вiдкладеного читання (off-line)...

Електронна пошта E-mail

Один iз найбiльш традицiйних i поширених видiв сервiсу в Internet - це електронна пошта.

Електроннi телеконференцiї

Електроннi телеконференцiї являють собою тематичний обмiн електронними листами мiж абонентами.

FTP-обмiн даними з вiддаленним ком'ютером

FTP (File Transfer Protocol) означає "протокол передачi файлiв" i є засобом доступу до файлiв, що зберiгається на вiддалених комп'ютерних системах. Дозволяє копiювати файли з вiддаленого комп'ютера на ваш локальний комп'ютер i навпаки...

IRC- бесiди в Internet у реальному часi

IRC (Internet Relay Chat) - сервiс, через який користувачi можуть "розмовляти" один з одним через увесь свiт. IRC дозволяє людям, якi знаходяться навiть за тисячi кiлометрiв один вiд одного, вести дiалог або цiлу конференцiю в режимi...

WORLD WIDE WEB (Всесвiтнє павутиння)

Всесвiтнє павутиння - це найбiльш популярний сервiс в iнтернет. Через нього можна одержати доступ до всiх iнших сервiсiв (FTP, електронна пошта i т.д.)...

Telnet

Telnet - це сервiс Internet, що дозволяє ввiйти у вiддалений комп'ютер i виконувати на ньому програми.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом