→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Базові сервіси інтернету

Електронна пошта E-mail

Електронна пошта E-mail

Один iз найбiльш традицiйних i поширених видiв сервiсу в Internet - це електронна пошта. Абонент реєструється в мережi й одержує унiкальну адресу.
E-mail aдреси в iнтернет мають таку форму:

користувач@домен

де "домен" - декiлька символьних полiв, роздiлених точками:
"домен" - це iм'я комп'ютера в мережi;
"користувач" - iм'я користувача на даному комп'ютерi. Якщо ваш кореспондент має адресу в такiй формi, то можна смiливо посилати йому лист iз будь-якої мережi, що є частиною Internet .

Наприклад, електронна адреса НТУУ „КПІ” має такий вигляд :
admin@ntu-kpi.kiev.ua

Електронна пошта має ряд переваг порiвняно з традицiйною "паперовою" поштою:

  1. Листи йдуть значно швидше.
  2. Можливе автоматичне одержання повiдомлення про вручення.
  3. Листи не губляться i доставляються цiлодобово.
  4. Адреса прив'язана не до географiчної точки, а до конкретної людини.

У Internet використовується декiлька протоколiв для передачi пошти: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - тiльки вiдправлення повiдомлень; POP3 (Post Office Protocol Version 3) - вiдправлення/одержання повiдомлень; IMAP

Для роботи з електронною поштою в режимi on-line знадобиться програма переглядач (browser--браузер). Програми мiстять у собi модулi, що дозволяють працювати з електронною поштою. Найбiльш популярними є: Internet Explorer (поштова програма-Outlook Express) i Netscape Communicator (поштовий модуль- Netscape Messenger

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом