→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Базові сервіси інтернету

Telnet

Telnet - це сервiс Internet, що дозволяє ввiйти у вiддалений комп'ютер i виконувати на ньому програми.

Визначення i загальна характеристика Telnet - вiддаленого мережевого термiнала

Як будь-яке товариство, комп'ютерний свiт має свої бiблiотеки, тобто iснують мiсця, до яких Ви можете звернутися, щоб знайти iнформацiю, або для того, щоб узяти гарну книгу. Telnet - один iз ключiв до такої книги - це протокол вiддаленого доступу до Internet (частина TCP/IP протоколу).

Telnet - найстарiший сервiс Internet. З його допомогою можна "потрапити" на вiддалений комп'ютер мережi, запустити на ньому програму або подивитися змiст певного файлу.

Telnet - це програма, що дозволяє використовувати всi ресурси Internet для прямого з'єднання безпосередньо пiд час роботи з базами даних, бiблiотечними каталогами та iншими iнформацiйними ресурсами, що розкиданими по всьому свiту.
Пiд час використання Telnet, команди, якi Ви набираєте на клавiатурi, надсилаються з Вашого термiнала на мiсцевий Internet-провайдер. Далi - вiд вашого провайдера до вiддаленого комп'ютера, до якого Ви звернулися.
Можна дослiджувати засобами Telnet величезнi бази даних i навiть бiблiотеки в усьому свiтi, щоб перевiрити наявнiсть у них книги, що вам необхiдна. За допомогою Telnet можна легко потрапити в простори Gopher-а i Web для тих людей, хто не має права iншим способом мати доступ до цих засобiв.

Адресацiя для Telnet

Telnet-адреса може мати такий вигляд:

Seabass.st.usm.edu

Cybernet.cse.fau.edu

Bbhost. hq. eso. org

Fedworld. gov

128. 118.36.5

192. 160.13.1

Telnet адреси можуть бути у форматi назви галузi (наприклад, seabass.st.usm.edu) або у форматi адреси IP (наприклад 120.118.36.5).

До деяких комп'ютерiв можна потрапити тiльки через визначений порт. Його номер стоїть завжди пiсля iменi машини. Це число необхiдно внести в адресу, тому що без нього ви не зможете приєднатися до машини. Стандартний номер порту - 23:

Seabass.st.usm.edu 23
cybernet.cse.fau.edu 2010
Bbhost.hq.eso.org 6969
fedworld.gov 4242
128. 118.36.5 23
192. 160.131 66f

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом