→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Базові сервіси інтернету

FTP-обмiн даними з вiддаленним ком'ютером

FTP (File Transfer Protocol) означає "протокол передачi файлiв" i є засобом доступу до файлiв, що зберiгається на вiддалених комп'ютерних системах. Дозволяє копiювати файли з вiддаленого комп'ютера на ваш локальний комп'ютер i навпаки.

У масового користувача найбiльший iнтерес викликають загальнодоступнi FTP-сервери. За традицiєю на запит iменi користувача при звертаннi до такого сервера треба вiдповiсти anonymous (безiменний). Звiдси з'явилася назва дуже популярної послуги iнтернет: ANONYMOUS FTP, тобто одержання файлiв iз загальнодоступного сервера. Таких серверiв тисячi. Наприклад, фiрми - виробники програмних продуктiв мають свої сервери, на яких можна одержати файли для виправлення помилок, помiчених пiд час роботи програм, свiжу iнформацiю, iнструкцiї i доповнення. На FTP-серверах фiрм-виробникiв апаратного забезпечення завжди можна знайти свiжi драйвери. Є багато спецiалiзованих серверiв iз колекцiями файлiв на будь-який смак. В основi сервiсу передавання файлiв лежить протокол прикладного рiвня FTP. Приклади доступу до FTP-серверiв розглядаються в главi "FTP - сервiс Internet".

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом