→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Базові сервіси інтернету

WORLD WIDE WEB (Всесвiтнє павутиння)

Всесвiтнє павутиння - це найбiльш популярний сервiс в iнтернет. Через нього можна одержати доступ до всiх iнших сервiсiв (FTP, електронна пошта i т.д.). Вона побудована на технологiї, в основу якої покладене поняття "гiпертексту".

Поняття гiпертексту

Гiпертекст - це iнформацiя, подана в такому виглядi, що визначене слово в текстi можна в будь-який момент "розкрити" i одержати таким способом про нього додаткову iнформацiю. Тобто цi слова є посиланнями на iншi документи, що можуть бути текстом, файлами, рисунками, звуковими фрагментами та iн. Процес переходу за посиланнями можна продовжувати скiльки завгодно. Таким чином, робота в Internet за допомогою WWW бiльш за все нагадує перегляд iлюстрованого журналу або енциклопедiї. Щоб дiстатися до потрiбного ресурсу, необхiдно просто клацати мишею по видiлених словах або елементах графiки.

Унiфiкований локатор ресурсiв (URL)

У Всесвiтньому павутиннi вся iнформацiя, наявна в Internet, подана у виглядi гiпертекстових сторiнок. Кожна сторiнка має свiй унiкальний URL. Будь-який ресурс в iнтернет можна знайти, знаючи його URL. Для цього достатньо ввести цей URL у вiконце броузера (програмного продукту для роботи з WWW).
URL мають такий формат:

найменування_протоколу://iм'я_сервера/шлях


Наприклад, URL Всесвiтньої служби радiостанцiї BBC має такий вигляд:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/

"найменування_протоколу" може бути таким: FTP, telnet, gopher, news, http.
Gopher - розподiлена iнформацiйно-довiдкова система Internet. До 1995 року Gopher був найдинамiчнiшою iнформацiйною технологiєю Мережi. Gopher - це популярний протокол, розроблений у Мiннесотському унiверситетi США для доступу клiєнтiв до файлiв i каталогiв у Internet.

Http являє собою протокол прикладного рiвня i з 1990 року використовується iнформацiйною системою World Wide Web;
"iм'я_сервера" - це доменне iм'я сервера, на якому знаходиться потрiбний ресурс;
"шлях" - повне маршрутне iм'я потрiбного файлу на серверi.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом