→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Базові сервіси інтернету

Електроннi телеконференцiї

Електроннi телеконференцiї являють собою тематичний обмiн електронними листами мiж абонентами. Конференцiя служить для органiзацiї обговорення тих чи iнших питань. Лист, вiдправлений абонентом у конференцiю, присвячену визначенiй темi, надсилається всiм абонентам, залученим до даної конференцiї (пiдписаним на дану конференцiю). I кожен абонент, залучений до будь-якої конференцiї, може одержувати всi листи, якi надходять до неї. Iснуютє тисяча тематичних конференцiй, присвячених практично будь-яким галузям людської дiяльностi. Для того щоб пiдключитися до конференцiї й одержувати iнформацiю i щоб вiдправити в конференцiю лист, необхiдно знати iм'я конференцiї. Для того щоб орiєнтуватися у великiй кiлькостi тем i iнформацiї, назви телеконференцiй установлюються вiдповiдно до визначених правил.

Iснуючi правила визначають iєрархiчнi iмена конференцiй. Цi iмена являють собою декiлька слiв, роздiлених крапками, причому кожне наступне уточнює належнiсть конференцiї до визначеного тематичного роздiлу - iєрархiї. Приклади та iєрархiя груп новин розглядаються в главi "Конференцiї Internet". Розвинутi програми-переглядачi такi, як Internet Explorer, Netscape Communicator пiдтримують протокол обмiну новинами NNTP i мiстять у собi модулi для роботи з новинами (Newsgroups).

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом