→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Сiм'я протоколiв TCP/IP

Бiльш точнiше можна охарактеризувати даний набiр протоколiв як "Комплекс протоколiв Internet". Цей комплекс охоплює цiлу сiм'ю протоколiв, прикладнi програми i навiть саму мережу. До його складу входять протоколи UDP, ARP, ICMP, TELNET, FTP i багато iнших. Але оскiльки ТСР i IР найбiльш вiдомi протоколи цього комплексу, то часто посилаючись на даний набiр протоколiв, використовують термiн ТСР/IP. По сутi, ТСР/IР - це технологiя мiжмережевої взаємодiї.

ТСР/IР був розроблений спiльно членами об'єднання, що використовує процес експертної оцiнки документацiї, який називається Request for Comments (RFC). З часом RFC (першi RFC опублiкованi у 1969 р.) перетворився у набiр стандартiв i став використовуватися у побудовi продуктiв, котрi пiдпорядковуються одному чи декiльком стандартам RFC. Iснуючi RFC доступнi для масового використання. В основному вони призначенi для тих розробникiв i органiзацiй, хто проектує продукти i сервiси для використання в Internet, а також для тих, хто хоче краще зрозумiти iдеї i принципи, закладенi в основу сучасного кiберпростору.

Склад сiм'ї протоколiв TCP/IP

Бiльш точнiше можна охарактеризувати даний набiр протоколiв як "Комплекс протоколiв Internet". Цей комплекс охоплює цiлу сiм'ю протоколiв...

Багаторiвнева система протоколiв

Багаторiвнева модель розбиває проблему передачi iнформацiї мiж комп'ютерами через середовище мережi на бiльш дрiбнi, i отже, бiльш легше вирiшуванi проблеми.

Коротка характеристика сiм'ї прoтоколiв ТСР/IР.

Cклад i основнi функцiї протоколiв кожного рiвня сiм'ї ТСР/IР.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом