→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Сiм'я протоколiв TCP/IP

Сiм'я протоколiв TCP/IP . Семантичний конспект розділу

Сiм'я протоколiв TCP/IP

Бiльш точнiше можна охарактеризувати даний набiр протоколiв як "Комплекс протоколiв Internet". Цей комплекс охоплює цiлу сiм'ю протоколiв, прикладнi програми i навiть саму мережу...

1. TCP

TCP — Transmission Control Protocol

TCP — Протокол керування передачею повiдомлень, що подiляє занадто великi повiдомлення на фрагменти, i вiдбувається це, природно, на станцiї вiдправлення


TCPЗабезпечує транспортування даних iз встановленням з'єднання

2. UDP

UDPПрацює без встановлення з'єднання

3. Транспортний рiвень [Центральне поняття розділу]

Транспортний рiвеньНадає послуги з транспортування даних

Транспортний рiвеньПредставлений протоколами TCP i UDP

4. ТСР

ТСРБiблiотека процедур, яку використовують прикладнi протоколи, якщо необхiдно встановити надiйне i достовiрне з'єднання мiж комп'ютерами

ТСРВикористовує протокол IР


ТСРЗавданням є доставка всiєї iнформацiї комп'ютеру одержувача, контроль послiдовностi iнформацiї, що передається, повторна вiдправка не доставлених пакетiв у випадку збоїв роботи мережi.

5. Низькорiвневi протоколи ТСР i IР

Низькорiвневi протоколи ТСР i IР — Служать для встановлення i забезпечення надійного з'єднання


Низькорiвневi протоколи ТСР i IРНайбiльш вiдомi з комплексу протоколів Internet

6. ТСР/IР

ТСР/IР — Це технологiя мiжмережевої взаємодiї

ТСР/IР — Комплекс протоколiв Internet


ТСР/IР:
UDP, ARP, ICMP, TELNET, FTP i багато iншихТСР/IР:
  • Хоплює цiлу сiм'ю протоколiв, прикладнi програми i навiть саму мережу
  • Це сiм'я протоколiв
  • Має 4 яскраво виражених рiвнiБув розроблений спiльно членами об'єднання, що використовує процес експертної оцiнки документацiї, який називається Request for Comments (RFC).

7. Рiвнi ТСР/IР

Рiвнi ТСР/IР :
прикладний, транспортний, мережевий, канальний

8. IP

IP — Internet Protocol

IP — Є збiрником правил, яким пiдпорядковується кожний комп'ютер, вiдповiдальний за доставку i сортування повiдомлень


IP — Забезпечує доставку пакета за адресою, тобто, адресацiю i маршрутизацiю

9. Багаторiвнева система протоколiв

Багаторiвнева система протоколiв:
  • Протокол на бiльш високому рiвнi при своїй роботi використовує сервiси запропонованi протоколами нижчого рiвня
  • Розбиває проблему передачi iнформацiї мiж комп'ютерами через середовище мережi на бiльш дрiбнi, i отже, бiльш легше вирiшуванi проблеми
  • В результатi роботи цього механiзму кожен пакет бiльш вищого рiвня вкладається в "конверт" протоколу нижчого рiвня

10. Канальний рiвень

Канальний рiвень — Рiвень взаємодiї з фiзичним середовищем


Канальний рiвеньЗабезпечує надiйний транзит даних через фiзичний канал


Нижче цього рiвня розташований тiльки апаратний рiвень.

11. Протоколи ARP і RARP

Протоколи ARP і RARPЗабезпечують взаємодiю мiж даними - канальним рiвнем i наступним мережевим рiвнем ТСР/iР, а саме забезпечують трансляцiю мережевих адрес в адреси локальної мережi

12. Мережевий рiвень

Мережевий рiвеньЗабезпечує можливiсть з'єднання i вибiр маршруту мiж двома кiнцевими системами, пiдключеними до рiзних мереж, якi можуть знаходитися в рiзних географiчних пунктах

Мережевий рiвеньЗабезпечує маршрутизацiю пакетiв вiд одного вiддаленого вузла до іншого


До цього рiвня в ТСР/iР належить мiжмережевий протокол iР.

13. Прикладний рiвень

Прикладний рiвеньIдентифiкує i встановлює наявнiсть передбачуваних партнерiв для зв'язку, синхронiзує спiльно працюючi прикладнi програми, встановлює домовленiсть з процедур позбавлення помилок i керує цiлiснiстю iнформацiї

Прикладний рiвеньВстановлює i завершує сеанс взаємодiї мiж прикладними завданнями, керує цими сеансами, синхронiзує дiалог мiж об'єктами i керує обмiном iнформацiї мiж ними
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом