→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Р

Рангова шкала — див. → Шкала рангова.

Результат — формулювання того, що тестовані мають знати й уміти, щоб продемонструвати досягнення визначеної мети навчання.

Рейтинг — це місце, що займає учень/студент залежно від загальної кількості балів, які він набирає під час тестування. Рейтинг визначається за шкалою з діапазоном 1-100.

Релевантність — ступінь, у якому конкретні тестові завдання є реальним мірилом виконання конкретних задач.

Ре-тестовий метод — див. → Метод повторного тестування.

Рівновага — див. → Баланс.

Рівняння регресії — функція, яка описує залежність між ознаками. В педагогіці зазвичай мають на увазі залежність вигляду У, = а+ ЬХ, + є, bXn деX/та У) — числові величини, а та b — коефіцієнти, а е, — випадкові величини. Наприклад, /-ий тестований отримавХ,-бал за один тест, а Угбал — за інший тест (або за цей самий тест через певний час чи за традиційний іспиттощо). У моделі на ці результати випадково впливає величина е/, яка введена в рівняння, щоб врахувати, крім результатів першого тесту, сумарний вплив додаткових чинників. Якщо виконані певні умови, накладені в моделі на е,-,то можна оцінити помилку коефіцієнтів а та to, знайдених на основі опрацювання вибіркових даних. Крім того, якщо виконано зазначені умови, то Існує простий зв'язок між коефіцієнтом b і коефіцієнтом кореляції величин X, та У,. Такі умови виникають, якщо величини X та /підпорядковуються нормальному розподілу.

Розподільна здатність завдання — див. → Здатність завдання диференційна.

Рубрика з коментарями — примітки групою авторів до схеми оцінювання, яке часто складають після апробації або попереднього оцінювання, у яких пояснюють значення критеріїв або відмінності між критеріями в рубриці. Такі коментарі є важливим інструментом, що підвищує надійність оцінювання, крімтого, вони дають можливість навчити викладачів оцінювати роботу однотипно.

Рубрики оцінювальні — це оцінювальні орієнтири, що конкретизують, який вигляд повинен мати кожен рівень якості. Таке описання кожного рівня є не аналізом виконання завдання, а лише вказує критерії', які потрібно брати до уваги під час винесення загального судження про виконання завдання.

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом