→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання

Тестування програмного забезпечення та контроль якості

Тестування програмного забезпечення — це процес, що використовується для виміру якості розроблюваного програмного забезпечення. Зазвичай, поняття якості обмежується такими поняттями, як коректність, повнота, безпечність, але може містити більше технічних вимог, які описані в стандарті ISO 9126. Тестування - це процес технічного дослідження, який виконується на вимогу замовників, і призначений для вияву інформації про якість продукту відносно контексту, в якому він має використовуватись. До цього процесу входить виконання програми з метою знайдення помилок.

Якість не є абсолютною, це суб'єктивне поняття. Тому тестування не може повністю забезпечити коректність програмного забезпечення. Воно тільки порівнює стан і поведінку продукта зі специфікацією. При цьому треба розрізняти тестування програмного забезпечення і забезпечення якості програмного забезпечення, до якого належать усі складові ділового процесу, а не тільки тестування.

Існує багато підходів до тестування програмного забезпечення, але ефективне тестування складних продуктів - це по суті дослідницький процес, а не тільки створення і виконання рутинної процедури.

Обеспечение качества — основные понятия и определения

Ирина Тетерук, Алексей Булат

Обеспечение качества (Quality Assurance — QA) — это совокупность мероприятий, охватывающих все технологические этапы разработки, выпуска и эксплуатации программного обеспечения (ПО) информационных систем, предпринимаемых на разных стадиях жизненного цикла ПО, для обеспечения качества выпускаемого продукта.

Тестирование программного обеспечения - основные понятия и определения

Ирина Тетерук, Алексей Булат
Тестирование программного обеспечения - проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В более широком смысле, тестирование - это одна из техник контроля качества, включающая в себя активности по планированию работ (Test Management), проектированию тестов (Test Design), выполнению тестирования (Test Execution) и анализу полученных результатов (Test Analysis).

Виды тестирования программного обеспечения. Ирина Тетерук, Алексей Булат

Тестирование безопасности (Security and Access Control Testing). Алексей Булат

Тестирование взаимодействия (Interoperability Testing). Ирина Тетерук, Алексей Булат

Нагрузочное тестирование (Виды тестирования производительности). Андрей Широбоков

Дымовое тестирование (Smoke Testing). Алексей Булат

Тестирование сборки (Build Verification Test). Владимир Антонов

Санитарное тестирование или проверка согласованности /исправности (Sanity Testing). Ирина Тетерук, Алексей Булат

Регрессионное тестирование (Regression Testing). Ирина Тетерук, Алексей Булат

Тестирование Установки (Installation Testing). Сергей Воронович

Тестирование удобства пользования (Usability Testing). Ирина Тетерук, Алексей Булат, Владимир Антонов

Уровни Тестирования Программного Обеспечения. Алексей Булат

Тестовые Артефакты. Андрей Широбоков

Тест Дизайн (Test Design). Ирина Тетерук

Условия для проведения тестирования. Ирина Тетерук, Алексей Булат, Владимир Антонов


загрузка...
Сторінки, близькі за змістом