→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування

Модуль 2. Організація і порядок надання електронних адміністративних послуг

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

У даному модулі описуються інструменти, необхідні практичні механізми, ресурси впровадження та функціонування технологій е-урядування, а саме: ознаки та використання електронного цифрового підпису, електронного документа, впровадження електронного документообігу, характеристика веб-сайтів органів влади, урядового веб-порталу як інтегрованого веб-ресурсу для надання електронних адміністративних послуг, електронні адміністративні послуги та моделювання процесів їх надання.

Тема 1. Система електронного документообігу. Електронний цифровий підпис.

Організація і порядок ведення електронного документообігу та правовий статус і відносини з використання електронного цифрового підпису сьогодні в Україні визначається Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», прийняті 22 травня 2003 року (набули чинності 1 січня 2004 року), а також рядом підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на їхнє виконання.

Тема 2. Веб-сайт органу влади як основна інформаційно-технологічна форма комунікації в е-урядуванні: вимоги щодо контенту, актуалізації, інтерфейсу, дизайну та інтерактивності

Відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого Урядом (Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3/2002 від 04.01.2002 р.), визначено, що наявність веб-сайта є першою та необхідною умовою впровадження технологій е-урядування, тому органи влади спеціальним чином регулюють питання їх створення та функціонування.

Тема 3. Інформаційні системи: «Електронний уряд», «Звернення громадян» тощо

ІС «Електронний уряд» - це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних ресурсів, покликана забезпечити надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам, а також їх інформування про діяльність органів влади.

Тема 4. Електронні адміністративні послуги та моделювання процесів їх надання

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р схвалено Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади. Концепцією визначено критерії оцінки якості адміністративних послуг, які повинні слугувати взірцем для електронних адміністративних послуг.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом