→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Ф

Фактор — чинник, що визначає певний результат, здатність або компонент здатності, що взято за основу тесту і впливає на його виконання.

Фасетний метод тестових завдань — див. → Метод фасетного дизайну.

Форма завдання — різновид тестових завдань певної формальної структури, спосіб організації, упорядкування та існування змісту тесту. Завдання, які використовують у тестах на перевірку успішності, мають такі форми: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю, відкриті завдання з розгорнутою відповіддю.

Формаційне оцінювання — див. → Оцінювання формаційне.

Формаційний тест — див. → Тест формаційний.

Форми тесту еквівалентні — див. → Форми тесту паралельні.

Форми тесту паралельні — варіанти (редакції) тесту, призначені для однієї мети оцінювання. Вони складені за однією специфікацією, мають однакові середні значення і значення стандартного відхилення, однакову кореляцію з іншими вимірюваннями для будь-яких вибірок, але відрізняються тим, що більшість або всі завдання мають різний зміст і/або форму. На результат оцінювання в тесті з високим ступенем надійності не впливає, яку форму тесту використано.

Формула для корекції ретестової надійності Спірмена-Брауна — формула, яку використовують для визначення коефіцієнта надійності тесту після застосування методу внутрішньої послідовності. Тест поділяють навпіл, розраховують надійність, наприклад, парних завдань. Знаючи надійність половини тесту, за формулою Спірмена-Брауна можна визначити надійність усього тесту.

Формула має вигляд:


Коефіцієнт показує, наскільки підвищується надійність тесту, якщо збільшити його обсяг.

Формула Кюдера-Річардсона — ураховуючи, що тест, побудований за принципом внутрішньої узгодженості завдань, його можна поділити на частини різними способами.

Для оцінки надійності використовують коефіцієнт Кронбаха:де а — позначення коефіцієнта Кронбаха; k — кількість завдань у тесті;

- дисперсія і-го пункту тесту;

— дисперсія усього тесту.

Якщо відповіді на кожне завдання тесту є дихотомічними змінними, застосовують аналогічну до коефіцієнта Кронбаха формулу Кюдера-Річардсона:де KR2o — традиційне позначення коефіцієнта надійності;
рі — частка 1-го варіанта відповіді на і-е завдання;
— частка 2-го варіанта відповіді на і-е завдання.

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом