→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Е

Еквівалент віковий — похідна оцінка в балах, яка вказує на вік за виконання стандартного тесту, у якому серед-ньостатистичний тестований отримує певну кількість балів. Наприклад, 45 балів за конкретний тест із читання може означати «оцінку» в балах, еквівалентну 8,5 років тестованого.

Еквівалентні форми тесту — див. → Форми тесту паралельні.

Експерти — учителі, викладачі з певного предмета, яких залучають до опрацювання результатів тестування завдань відкритої форми відповідно до розроблених заздалегідь критеріїв. Надійність та об'єктивність експертного оцінювання досягається завдяки порівнянню балів, присвоєних одній роботі двома незалежними експертами.

Ексцес — міра кривизни розподілу одиниць сукупності тестованих за значенням ознаки (бали тестів). Характеризує величину відхилення верхівки фактичного розподілу від верхівки нормального розподілу вгору (гост-ровершинний) чи донизу (плосковершинний).

Епізодичний запис — див. → Запис епізодичний.

Еталон — зразок роботи тестованого, що відображає певний рівень виконання. Експерти використовують еталони, порівнюючи роботу, яку перевіряють, Із зразком виконання. Наприклад, якщо оцінювання проводять за шкалою від 1 до 5, то в експертів мають бути зразки робіт, що ілюструють кожну точку на визначеній шкалі.

Еталонний тест — див. → Тест еталонний.

Еталонні завдання — див. → Завдання еталонні.

Етапи підготовки та використання тесту передбачають таку послідовність виконання дій:

  1) визначення цілей і завдань тестування; аналіз змісту навчальної дисципліни;
  2) підготовка специфікації тесту, добір навчального матеріалу;
  3) підготовка завдань у тестовій формі різної форми, рівня складності відповідно до специфікації;
  4) аналіз завдань експертами для оцінювання їхньої конгруентності визначеному для тестування навчальному матеріалу й меті тестування;
  5) упорядкування завдань у тесті, групування завдань за формою, підготовка їх до пробного тестування;
  6) написання чітких інструкцій до всього тесту та окремих його частин;
  7) перевірка й оцінювання підготовленого тесту на групі учнів/студентів;
  8) статистичний аналіз результатів первинного тестування, оцінка надійності тесту, коригування змістутес-тових завдань;
  9) формування із завдань, що пройшли перевірку, власне тесту з урахуванням їх складності;
  10) проведення тестування за стандартизованими процедурами;
  11) аналіз виконання завдань тесту. Ефективність тесту. Із двох тестів, призначених для однієї мети, ефективнішим буде той, у якого швидше можна опрацювати результати, що потребує менше коштів для проведення та якісніше оцінює знання певної групи тестованих.
Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом
1) визначення цілей і завдань тестування; аналіз змісту навчальної дисципліни; 2) підготовка специфікації тесту, добір навчального матеріалу; 3) підготовка завдань у тестовій формі різної форми, рівня складності відповідно до специфікації; 4) аналіз завдань експертами для оцінювання їхньої конгруентності визначеному для тестування навчальному матеріалу й меті тестування; 5) упорядкування завдань у тесті, групування завдань за формою, підготовка їх до пробного тестування; 6) написання чітких інструкцій до всього тесту та окремих його частин; 7) перевірка й оцінювання підготовленого тесту на групі учнів/студентів; 8) статистичний аналіз результатів первинного тестування, оцінка надійності тесту, коригування змістутес-тових завдань; 9) формування із завдань, що пройшли перевірку, власне тесту з урахуванням їх складності; 10) проведення тестування за стандартизованими процедурами; 11) аналіз виконання завдань тесту. Ефективність тесту. Із двох тестів, призначених для однієї мети, ефективнішим буде той, у якого швидше можна опрацювати результати, що потребує менше коштів для проведення та якісніше оцінює знання певної групи тестованих..