→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Загальні відомості.

Загальна структура глобальної мережi

Рiвень iнтересу до глобальної iнформацiйної мережi Internet росте з кожним днем. Internet - це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту. Вiдповiдно до деяких джерел, Internet охопила бiльш 100 країн, об'єднала бiльше 40 тис. окремих мереж, з яких 2 млн. вузлових комп'ютерiв. Коли Ви з'єднуєтеся з Internet, ваш комп'ютер стає частиною цiєї всесвiтньої мережi комп'ютерiв. Internet - це мережа мереж комп'ютерiв, величезна кiлькiсть мереж , якi пов'язанi за допомогою мiжмережевих шлюзiв.

Iснує двi важливi характеристики, що їх об'єднують:

  1. усi мережi згоднi використовувати єдинi умовнi позначення, щоб вирiшити, яким чином данi будуть перемiщенi i як будуть обробленi помилки;
  2. усi мережi в системi Internet мають загальний засiб адресацiї повiдомлень i спецiальної iдентифiкацiї комп'ютерiв, що знаходяться в системi Internet.
  • Через засоби Internet Ви маєте можливiсть використовувати електронну пошту, здiйснювати пошук у базах даних, мати доступ i брати участь у телеконференцiях i обговореннi рiзних питань, передавати файли та iнше.
  • Internet не компанiя. Немає єдиної влади, яка б управляла Internet. Кожна автономна мережа у складi Internet має свої iндивiдуальнi правила, iнструкцiї i приймає рiшення щодо загальної доступностi iнформацiї.
  • Нiхто не є власником Internet. Internet - це iнфраструктура, мережi якої можуть надавати доступ до iнформацiйних ресурсiв, послуг зв'язку (електронна пошта, iнформацiйнi табло, комп'ютернi конференцiї, архiви даних, загальне програмне забезпечення, коректування документiв, iнтерактивнi бiблiотеки, передача файлiв i т.д.).
  • Internet - це система, що безперервно розвивається людьми, якi використовують її послуги.

Internet можна порiвняти з "iнформацiйною магiстраллю". Це розподiлена iз багатьма гiлками мережа дорiг, до складу якої входять швидкiснi траси, шосе, невеличкi стежини. На кожному перехрестi встановлено комп'ютер, через який варто добратися до iншого комп'ютера i так само далi, поки не буде досягнутий пункт призначення. Будь-який комп'ютер у системi Internet можна з'єднати з будь-яким iншим за допомогою "дорожньої карти". Якщо дорога до мiсця, до якого потрiбно добратися, закрита, автомтично буде знайдений об'їзд.

Розходження в роботi Internet i мережi дорiг полягає у швидкостi прямування. Досягти США можна за той же час, за який ми досягли б найближчого перехрестя. Пiсля того, як Ви прибудете на потрiбний пункт, можна на вiдстанi керувати комп'ютером цього пункту i за частки секунди вибрати й одержати потрiбну iнформацiю.

 

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом