→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Загальні відомості. Структура мережі інтернет

Загальна структура глобальної мережi. Семантичний конспект розділу

Загальна структура глобальної мережi

Рiвень iнтересу до глобальної iнформацiйної мережi Internet росте з кожним днем. Internet - це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту...

1. Internet

Internet — Є сукупнiстю мереж, що пiдтримують обмiн iнформацiєю на основi протоколiв TCP/IP

Internet — Це велика, розгалужена (розподiлена) мережа, що включає комп'ютернi вузли, розмiщенi по всьому свiту

Internet — Це iнфраструктура, мережi якої можуть надавати доступ до iнформацiйних ресурсiв, послуг зв'язку (електронна пошта, iнформацiйнi табло, комп'ютернi конференцiї, архiви даних, загальне програмне забезпечення, коректування документiв, iнтерактивнi бiблiотеки, передача файлiв i т.д.)


Internet:
  • Це мережа мереж комп'ютерiв, величезна кiлькiсть мереж, якi пов'язанi за допомогою мiжмережевих шлюзiв
  • Це система, що безперервно розвивається людьми, якi використовують її послуги
  • На цей час число користувачiв в усьому свiтi складає бiльш сотнi мiльйонiв i швидко росте
  • Сьогодні активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах, є основним і активним засобом формування ІСОхопила бiльш 100 країн, об'єднала бiльше 40 тис. окремих мереж, з яких 2 млн. вузлових комп'ютерiв.

У 1986 роцi зв'язувала менше 6000 комп'ютерiв, причому усi вони розташовувалися на територiї США.


InternetІнтернет.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом