→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - Г

Гауссівська крива — див. → Крива нормального розподілу.

Генеральна сукупність тестованих — див. → Сукупність тестованих генеральна.

Генеральна сукупність тестових завдань — див. → Сукупність тестових завдань генеральна.

Гетерогенний тест — див. → Тест гетерогенний.

Гістограма розподілу частот — стовпчикова діаграма, що характеризує розподіл одиниць сукупності (тестованих) за значенням ознаки (набрані бали), поданої у вигляді інтервалів. На осі абсцис позначають значення ознаки, а на осі ординат — частоти розподілу тестованих.

Гомогенний тест — див. → Тест гомогенний.

Графіка — складова тестового завдання, тип супровідного додаткового матеріалу до тестового завданн я (таблиця, формула, діаграма, математичні формули, символи, геометричні форми, алгебраїчні вирази, для комп'ютерних тестів — мультиплікація або відеофрагмент).

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом