→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Аудит

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології

Освіта і досвід роботи

Аудитори повинні мати вищу технічну освіту та належний досвід роботи (не менше чотирьох років), який сприяє розвиткові вмінь та розумінню деяких чи всіх з наведених нижче напрямів (предметів):

  а) екологічні технології;
  б) технічні та екологічні аспекти експлуатації виробничих об'єктів;
  в) відповідні вимоги законів, нормативних актів, регламентів чи стандартів та інших повідних нормативних документів щодо навколишнього середовища;
  г) системи управління навколишнім середовищем і стандарти, відповідно до яких будуть проводитися аудити;
  д) процедури, процеси і методики аудиту.

Аудитори повинні пройти як офіційну підготовку, яка повинна охоплювати знання з питань наведених вище, так і підготовку на робочому місці з тим, щоб набути належної компетентності для здійснення екологічних аудитів. Таку підготовку може забезпечити власна організація аудитора чи стороння організація.

Компетентність, набута шляхом підготовки, повинна бути підтверджена свідоцтвами про складання іспитів чи про присвоєння відповідної професійної кваліфікації, виданими акредитованими органами.

Підготовка на робочому місці включає виконання не менше чотирьох екологічних аудитів загальною тривалістю не менше двадцяти еквівалентних робочих днів. Підготовка повинна передбачати його залучення до повного процесу аудиту під наглядом і керівництвом провідного аудитора. Підготовка на робочому місці повинна відбуватися протягом періоду, що не перевищує трьох послідовних років.

Особисті якості і вміння

Аудитори повинні володіти відповідними особистими якостями та вміннями, до яких належать:

  а) здатність ясно висловлювати ідеї та думки в письмовій чи усній формі;
  б) навички спілкування з людьми, що сприяють ефективному та плідному виконанню аудиту, в тому числі дипломатичність, такт і здатність слухати інших;
  в) здатність підтримувати достатній рівень незалежності та об'єктивності;
  г) здатність до самоорганізації та самоконтролю, необхідну для ефективного та результативного виконання аудиту;
  д) здатність до формулювання та прийняття обгрунтованих рішень на підставі об'єктивних доказів;
  є) здатність з повагою ставитися до звичаїв та культури країни чи регіону, в яких виконується аудит.

Провідний аудитор

Ним повинен бути аудитор, який підтвердив повне розуміння проблеми і здатність використовувати всі особисті якості та вміння, необхідні для забезпечення ефективного та результативного управління і лідерства у процесі аудиту, і який також задовольняє будь-які з наведених нижче додаткових критеріїв:

  - участь у процесах не менше трьох завершених екологічних аудитів;
  - виконання функцій провідного аудитора під наглядом та керівництвом іншого провідного аудитора, щонайменше, в одному з цих трьох аудитів;
  - підтвердження зазначених якостей та вмінь перед керівництвом чи іншими особами, відповідальними за програму аудиту.

Ці додаткові критерії стосовно провідного аудитора повинні задовольнятися протягом періоду, який не перевищує трьох послідовних років.

Оцінювання кваліфікації аудиторів з екології

Повинні існувати докази того, що аудитори з екології мають належну освіту, набули та підтримують на належному рівні досвід роботи, підготовку і особисті якості. Процес оцінювання повинен здійснюватися із застосуванням деяких з наведених нижче методів:

  а) інтерв'ю чи співбесіди з кандидатами;
  б) письмова і/чи усна атестація чи інші прийнятні способи;
  в) аналіз письмових робіт кандидатів;
  г) бесіди з колишніми роботодавцями, колегами тощо;
  д) рольові ігри;
  е) рівноправне спостереження в реальних умовах аудиту;
  є) ознайомлення з документами про освіту, досвід та підготовку;
  ж) розгляд професійних сертифікацій та кваліфікацій кандидата.

Атестація та реєстрація аудиторів з екології проводиться Міністерством екології та природних ресурсів України та його уповноваженими органами на місцях.

Орган повинен розробити і використовувати процес оцінювання, керуючись настановами, що викладені вище. Цей процес може бути регламентований в межах програми забезпечення якості.

Орган повинен вести реєстр аудиторів з екології, які на визначений період задовольняють встановленим критеріям.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом