→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання

Програмування на Java

 Java

Законченная, чрезвычайно надежная и универсальная технология Java неоценима для разработчиков программного обеспечения тем, что она позволяет им:

  • Писать программное обеспечение на одной платформе и запускать его практически на любой другой
  • Создавать программы для работы в веб-обозревателях и веб-службах
  • Разрабатывать серверные приложения для интернет-форумов, магазинов, опросов, обработки HTML-форм и др.
  • Создавать максимально приспособленные для требований пользователя приложения и службы, комбинируя различные Java-модули
  • Писать мощные и эффективные приложения для мобильных телефонов, удаленных процессоров, недорогих потребительских товаров и практически для любых цифровых устройств

Глобальні комп'ютерні мережі

Матеріали по курсу глобальні комп'ютерні мережі для груп спеціальності АВ заочної форми навчання.

Лекції

Завдання на лабораторні роботи

Автор курсу: Шонін В.А.

Мова програмування Java

Что такое технология Java

 Java
Технология Java была создана как инструмент программирования в компании Sun Microsystems в 1991 г. в рамках небольшого закрытого исследовательского проекта, получившего кодовое название "Green" ("Зеленый проект").

Типы данных и объявления переменных

 Java
Язык программирования Java, как и другие языки компилирующего типа, является языком со строгой типизацией (strongly typed language). Это означает, что каждая переменная и каждое выражение имеют тип, который должен быть известен во время компиляции программы. Тип ограничивает набор значений, которые могут быть присвоены переменной, либо получены в выражении, ограничивает операции над значениями и определяет реализацию конкретной операции.

Примитивные типы Java

 Java
Как уже говорилось, в Java определены следующие примитивные типы: целые типы; вещественные типы; булевский тип.

Операции над примитивными типами в Java

 Java
Большинство операций над примитивными типами выполняется не с помощью методов, а с помощью специальных символов, называемых знаком операции.

Реализация объектно-ориентированного подхода в Java

Как и объекты реального мира, объекты программирования также имеют две характеристики: состояние и поведение, причем состояние объекта определяется его свойствами, а поведение – выполняемыми им действиями. Объект – это набор данных и процедур, работающих с этими данными. Эти процедуры (подпрограммы) обработки данных объекта называются в Java методами.

Методы в Java

Возвращаемый-тип определяет тип данных, которые возвращает метод при вызове (возвращаемый ответ на сообщение). Если метод не возвращает никакого значения, то возвращаемый-тип имеет значение void. Идентификатор-метода определяет имя метода, а параметры – список параметров, которые необходимо передать методу при его вызове.

Переменные типа классов в Java

Аналогично переменным примитивных типов, переменные ссылочных типов также перед своим использованием должны получить определенные значения. Для объявленной же переменной типа класса создать конкретный объект, экземпляр (instance) описанного класса.

Навчальний курс по JAVA

 Java
Пропонуємо вашій увазі навчальний курс по JAVA, де описані основи обєктно-орієнтованого програмування, лексика мови, типи даних. Тут ви дізнаєтесь як працювати з іменами на пакетами. Навчитесь працювати з класами в JAVA.

Що таке Java?

 Java
Що знають про Java звичайні користувачі персональних комп'ютерів та Internet? Що кажуть про нього розробники, які не займаються цією технологією професійно?

Історія створення Java

 Java
Якщо пошукати в Internet історію створення Java, з'ясовується, що спочатку мова називалася OaK ("дуб"), а робота з його створення почалася ще в 1990 році з досить скандальної історії всередині корпорації Sun. Ці факти вірні, однак насправді все було ще цікавіше.

Історія розвитку Java

 Java
Тепер, коли за Java стояли не тільки кілька творців, але ще й ціла армія розробників, корпорація Sun мала можливість будувати широкомасштабні плани розвитку технології.

Основи програмування

 Java
Тут ми розглянемо об'єктно-орієнтований підхід до розробки ПЗ, а також те, що послужило передумовами до його появи і зробило його популярним. Розкажемо про ключові поняття і властивості об'єктної моделі. Опишемо правила зображення класів і зв'язків між ними на мові UML.

Лексика мови

 Java
В цій лекції описані основи лексичного аналізу програм Java. Для їх запису застосовується універсальне кодування Unicode, що дозволяє використовувати будь-яку мову крім традиційного англійського. Можливе використання Unicode.

Типи даних

 Java
Java є суворо типізовані мовою. Це означає, що будь-яка змінна і будь-який вираз мають відомий тип ще на момент компіляції. Таке суворе правило дозволяє виявляти багато помилок вже під час компіляції.

Імена. Пакети

 Java
Імена (names) використовуються в програмі для доступу до оголошених (declared) раніше "об'єктів", "елементів", "конструкцій" мови (всі ці слова-синоніми були використані тут в їх загальному сенсі, а не як терміни ООП, наприклад).

Оголошення класів

 Java
Оголошення класів є центральною темою курсу, оскільки будь-яка програма на Java - це набір класів. Оскільки типи є ключовою конструкцією мови, їх структура досить складна, має багато тонкощів. Тому дана тема розділена на дві лекції.

Перетворення типів

 Java
Java є строго типізованою мовою, а це означає, що кожен вираз і кожна змінна має строго певний тип вже на момент компіляції. Тип встановлюється на основі структури застосовуваних виразів і типів літералів, змінних і методів, використовуваних у цих виразах.

Об'єктна модель в JAVA

 Java
Особливості об'єктної моделі Java. Опис статичних елементів, що дозволяють використовувати інтерфейс класу без створення об'єктів.

Додаткові посилання по Java

Офіційний Веб-сайт Java. java.com/ru - російська версія. java.com/en - повна англомовна версія.
What do you need to get started? Which Java technology should you use? This collection of links to articles, tutorials, online books, and software downloads helps you find what you need to start writing applications.
Сайт, присвячений співпраці Java-розробників
Курс лекций посвящен современному и мощному языку программирования Java. В его рамках дается вводное изложение принципов ООП, необходимое для разработки на Java, основы языка, библиотеки для работы с файлами, сетью, для построения оконного интерфейса пользователя (GUI) и др.
Електронні книги по Java: Java 2. Наиболее полное руководство, Технология программирования на Java 2. Книга 1 - Графика, JavaBeans, интерфейс пользователя; Думаем на Java (2-е издание)... тощо.
All the tools software developers need to create cross-platform Java desktop, enterprise and web applications. Runs on Windows, Linux, MacOS, as well as Solaris. It is easy to install and use, works right out of the box -- and it is open-source and free!
(Версія NetBeans 5.5 - біля 50 Мб)
Spread Java technology both in National Technical University of Ukraine 'Kiev Polytechnic Institute' and Ukraine, share information and experience among our members, help rookies get started.
Сайт сообщества Java-разработчиков живёт благодаря усилиям и стараниям добровольцев, в основном это студенты и выпускники НТУУ "КПИ".

загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом