→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet

Пошук інформації в Internet

У данiй главi мова йтиме тiльки про пошук у текстових джерелах Internet, тобто на WWW i в новинах (news group), тому що пошук в iнших ресурсах (насамперед FTP) вже затвердився i має опис у численних книгах.

Види пошукових систем

Цiлеспрямований пошук у величезнiй кiлькостi текстових документiв неможливий без спецiалiзованих пошукових систем...

Пошукові сервери

Каталог пошукових серверів
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом