→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Пошук інформації в Internet

Пошукові сервери

Свiтовi сервери

AltaVista
http://www.altavista.com/
Сервер DEC. Пошук здiйснюється за десятками мiльйонiв WWW-сторiнок на сотнях тисяч WWW-серверiв, понад 10 тисяч телеконференцiй.

Excite
http://www.excite.com/
Вузол Excite, крiм машини пошуку i каталогiв, має множину iнших послуг: пошук книг, новини, туристичнi карти багатьох країн свiту.

HotBot
http://www.hotbot.com/
Рiзноманiтнi функцiї пошуку, величезний покажчик ресурсiв Web i винятково потужнi графiчнi способи для побудови запитiв роблять HotBot цiнним iнструментом як для досвiдчених, так i для користувачiв - початкiвцiв.

InfoSeek Guide
http://www.infoseek.com/
Пошукова система Infoseek дозволяє здiйснювати пошук ресурсiв Internet (новини, комп'ютери, технологiї, бiзнес, мистецтво, розваги, здоров'я, спорт, навчання) i надає можливiсть пошуку за ключовими словами i фразами. Пошук компанiй, людей, адрес електронної пошти. Зручний iнтерфейс, орiєнтований як на досвiдчених користувачiв, так i на новачкiв.

EuroSeek
http://www.euroseek.net/
Пошукова система: списки по регiонах, предметних областях, виданнях. Можливий пошук росiйською мовою.

SoftSeek Internet
http://www.softseek.com/Internet/
Пошукова система з програмного забезпечення: безкоштовнi, умовно-безкоштовнi та демоверсiї програм, IP-утилiти, iгри.

WiNDe - The Windows Index
http://windex.daci.net/
Пошукова база даних на основi SQL-сервера за програмними продуктами для Windows 95 i Windows NT. Декiлька тисяч ресурсiв (shareware i freeware додаткiв). Бiльше 80 категорiй пошуку. Ресурси поновлюються щотижня.

Lycos
http://www.lycos.com/
Зручний intеrnеt-каталог, що забезпечує тематичний пошук i пошук за ключовими словами. Пропонує пошук за новим e-mail адрес i "Дорожньої Карти" - служби карти розмiщення, що називає адресу. Пошук текстiв, зображень, звукiв i вiдео.

MetaCrawler
http://www.metacrawler.com/
Цей сервер належить до класу так званих метапошукових машин, тобто для пошуку використовуються декiлька iнших пошукових машин. Вiн використовує в роботi такi сервери, як Lycos, InfoSeek, Excite, AltaVista, Yahoo! i WebCrawler.

Росiйськi сервери

Росiйська машина пошуку
http://search.interrussia.com/
Двомовний iнструмент пошуку в росiйському Internet, по серверах СНД i росiйськомовних, орiєнтованих на Росiю, серверах свiтового Internet.

Rambler
http://www.rambler.ru/
Спосiб пошуку по росiйськомовнiй частинi Internet: накопичення i пошук у будь-якому кодуваннi, можливiсть усiчення пошукових термiнiв, пошук по росiйськомовних телеконференцiях, вибiр формату висновку даних.

Апорт
http://www.aport.ru/
Апорт! - двомовна пошукова система за серверами Росiї i СНД: урахування росiйської та англiйської морфологiї, робота в будь-якому кодуваннi, реконструкцiя документiв за вiдсутностi зв'язку iз сервером, переклад запиту з росiйської мови на англiйську i навпаки.

Яndex
http://www.yandex.ru/
Спосiб пошуку по росiйськомовнiй частинi Internet. Пошук ведеться з облiком морфологiї. Можливий пошук на природнiй мовi i пошук iз мовою запиту. Видача результатiв iз пiдсвiчуванням знайденого, "пошук схожого документа", можливiсть повторного пошуку тiльки серед знайдених документiв.

OpenWeb
http://www.openweb.ru/
Пошукова система за росiйськомовними WWW-серверами i архiвами телеконференцiй iєрархiї relcom. *.

Метапошукова система "Слiдопит"
http://www.medialingua.ru/
Пошукова машина "Слiдопит" забезпечує опрацювання запитiв росiйською або англiйською мовою популярними пошуковими серверами (AltaVista, HotBot, WeCrawler, Lycos, Euroseek, Excite). Забезпечується переклад запитiв з росiйської на англiйську i навпаки, а також пошук росiйських i англiйських слiв у всiх граматичних формах.

Морфологiчна надбудова до системи AltaVista
http://www.comptek.ru/alta.html
Повнотекстовий пошук з урахуванням росiйської морфологiї в iндексi пошукової системи AltaVista. Використовується технологiя Яndex для правильної роботи росiйською мовою. Реалiзовано урахування словосполучень.

RusNews
http://news.corvis.ru/
Пошуковий сервер по росiйськомовних конференцiях (relcom. * i Fido. *).

Українськi сервери

Українськi ресурси Internet
http://el.visti.net/
Iнформацiйно-пошукова система з українських ресурсiв Internet на основi декiлькох баз даних (база українських web-серверiв, iндексований український Usenet, база реферативних описiв web-серверiв).

Sesna Ukrainian Search
http://www.uazone.net/sesna/
Sesna Ukrainian Search - довiдкова сторiнка по українських сайтах. Тематичнi списки ресурсiв (мистецтво, бiзнес, утворення, полiтика, спорт); є можливiсть додати свiй ресурс. Дошка безкоштовних оголошень.

Шерлок Холмс
http://holms.ukrnet.net/
Шерлок Холмс - пошукова система.

http://www.qp.dp.ua/
Український сервер, що пiдтримує iнформацiю за тематичними групами, надає можливiсть пошуку.

Meta
http://www.meta.kharkiv.net/
У базi пошуку сервера мiститься iнформацiя про 4396 серверiв (418 837 URL).

 

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом